Nieuws - 7 juni 2012

Hogeschool betaalt teveel voor centrale diensten

Van Hall Larenstein betaalt een te hoge concernheffing aan Wageningen UR. Dat concludeert de werkgroep die de geldstromen tussen Wageningen UR en hogeschool onderzocht.

VHL_Leeuwarden2-lowresolution.jpg
Net als de kenniseenheden betaalt VHL aan Wageningen UR voor centrale diensten als ICT, bestuur en communicatie. Voor VHL bedraagt deze concernheffing bijna negen ton, terwijl de werkgroep daar maar 527.000 euro van kan herleiden naar geleverde diensten.
De werkgroep adviseert de concernheffing op te heffen zodat VHL de afzonderlijke diensten in kan kopen. VHL is immers geen kenniseenheid van Wageningen UR, maar een aparte stichting met een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Ook de huur van Forum is relatief hoog, in vergelijking met andere onderwijsgebouwen betaalt VHL bijna een kwart miljoen euro meer.

De hoge tarieven die Wageningen UR rekent is een van de pijnpunten die een verdere samenwerking in de weg staat. Tijdens een medewerkersbijeenkomst in januari kwamen nog drie obstakels boven tafel: de beperkte onderwijssamenwerking, een gebrek aan autonomie en de onbevredigende positie van de opleidingsdirecteuren.
Vier werkgroepen hebben de bezwaren in kaart gebracht, deze en volgende week informeren ze het VHL-personeel in Wageningen, Leeuwarden en Velp. Op 20 juni zal het personeel zich vervolgens uitspreken over het al dan niet voortzetten van de samenwerking binnen Wageningen UR.

Zie ook: Samen verder, maar niet tegen elke prijs