Nieuws - 16 februari 2016

Hogeschool Utrecht haalt studenten uit de spits

De Hogeschool Utrecht gaat colleges beter spreiden, zodat er minder studenten en personeel in de spits hoeven te reizen. Het is de eerste hogeronderwijsinstelling die gehoor geeft aan het verzoek van Onderwijsminister Jet Bussemaker.

Foto: E. Dronkert

Onderwijsbestuurders wilden tot nog toe weinig weten van het idee om collegeroosters aan te passen zodat studenten niet meer in de spits hoeven reizen en de overheid dus met vervoersbedrijven kan onderhandelen over goedkopere ov-studentenkaarten. Het geld dat met die maatregel bespaard wordt, zou ten goede moeten komen aan het onderwijs.

Maar de Hogeschool Utrecht is om. De op twee na grootste hbo-instelling heeft met de provincie Utrecht afgesproken dat voltijdstudenten ook lessen gaan volgen tussen vijf en zeven uur ’s avonds. Onderwijsuren zullen bovendien meer over het jaar gespreid worden. Gedacht wordt aan de zomerweken, maar ook aan de herfst-, voorjaars- en meivakantie. Verder steekt de hogeschool geld in ‘blended learning’: meer online onderwijs en begeleiding. Daar staat tegenover dat opleidingen waar mogelijk een wekelijkse roostervrije dag krijgen. Op die dag hoeven studenten dus helemaal niet hoeven te reizen.

Al deze maatregelen leiden niet alleen tot een minder drukke spits in het ov (en een bezuiniging op de kosten van de ov-studentenkaart), maar ook tot een betere benutting van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht (HU). Van de 160 duizend vierkante meter vloeroppervlak heeft de HU er inmiddels 32 duizend afgestoten. In 2017 verwacht de HU met een derde minder uit te kunnen. Dit zou jaarlijks tien miljoen euro extra voor het onderwijs opleveren.

Minister Bussemaker is blij met de Utrechtse plannen: ‘Hogeschool Utrecht en de Provincie Utrecht laten met dit convenant zien dat het kan. Door samen te kijken hoe je efficiënter met gebouwen en het openbaar vervoer om kunt gaan, kun je vele miljoenen besparen. Dat geld kan dan worden geïnvesteerd in dat wat echt belangrijk is, kwaliteit van onderwijs.’

De medezeggenschapsraad van de HU heeft al ingestemd met de plannen, zegt een woordvoerder van de hogeschool. ‘We praten al sinds 2008 over hoe je om wilt gaan met bijvoorbeeld huisvesting. We zijn deze weg al ingeslagen en dit convenant met de provincie ligt in het verlengde daarvan.’

Lees ook: