Nieuws - 1 januari 1970

Hogescholen willen convenant met WUR

Hogescholen willen convenant met WUR

Hogescholen willen convenant met WUR

De agrarische hogescholen in Leeuwarden en Velp, die samen een concern voor het hoger agrarisch onderwijs gaan vormen, willen een samenwerkingsconvenant met Wageningen UR afsluiten. Belangrijke aspecten in die samenwerking zijn de Friese propedeuse van de LUW en het structureren van de uitstroom van hbo'ers naar de doorstroomprogramma's van de universiteit, stelt collegevoorzitter Jan Driesse van de hogeschool in Leeuwarden, het Van Hall-instituut. Van daar uit zou de samenwerking kunnen groeien. Driesse denkt daarbij aan samenwerking op het gebied van internationalisering en informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs. Een bestuurlijke fusie met Wageningen UR lijkt nog een brug te ver. We praten dan toch over een groot verschil in omvang; we zouden een soort hao-faculteit worden. A.S