Nieuws - 1 januari 1970

Hogescholen komen bij Wageningen UR

Hogescholen komen bij Wageningen UR

Hogescholen komen bij Wageningen UR


De hogeschool Larenstein en het Van Hall Instituut treden per 1 januari
2004 toe tot Wageningen UR. De raad van bestuur stelde deze week een
businessplan voor de fusie vast.

De hogescholen gaan de zesde kenniseenheid van Wageningen UR vormen en
zullen een grote mate van autonomie behouden. Ze blijven zich presenteren
onder hun huidige naam, maar zullen wel de huisstijl van Wageningen UR
overnemen. Met de fusie ziet Wageningen UR haar studentenaantal in één klap
verdubbelen. Larenstein heeft dit jaar 2334 studenten ingeschreven, het Van
Hall Instituut 1850. Wageningen Universiteit telt er momenteel 4050.
Wageningen UR en de hogescholen denken dat de fusie zal leiden tot een
aantrekkelijker onderwijsaanbod. Binnen twee jaar moeten de
doorstroommogelijkheden van hbo-studenten naar de masteropleidingen van
Wageningen Universiteit verbeteren. Wageningen Universiteit trekt nu
jaarlijks ruim vijftig doorstromers van de twee hogescholen. Ongeveer
zestig procent van hen haalt daadwerkelijk een mastertitel. Door de
programma’s van de hogescholen en de universiteit beter op elkaar af te
stemmen moet het slagingspercentage omhoog en het aantal doorstromers
verder toenemen.
Onderzocht zal worden of de bestaande masteropleidingen van de hogescholen
kunnen worden opgenomen in het Wageningse aanbod. Zo’n onderzoek is al in
gang gezet voor de masteropleiding Landschapsarchitectuur van hogeschool
Larenstein.
Uiteindelijk willen de hogescholen en de universiteit een gezamenlijk
onderwijsaanbod opzetten waarbij studenten van de universiteit vakken
kunnen volgen aan de hogescholen en andersom. Met het brede onderwijsaanbod
denken de universiteit en de hogescholen meer studenten te trekken. De
komende jaren rekenen ze op een jaarlijkse groei van twee tot tien procent.
De raad van bestuur van Wageningen UR zal de hogescholen op hoofdlijnen
besturen, de huidige bestuurders van de hogescholen houden de dagelijkse
leiding. Zij krijgen een positie die vergelijkbaar is met die van de
directeuren van een kenniseenheid.
Om te garanderen dat de hogescholen een belangrijke stem krijgen in het
onderwijsbeleid van Wageningen UR komt er een gezamenlijke onderwijsraad,
die voor de helft zal bestaan uit docenten en studenten uit Wageningen en
voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de hogescholen. Het Van
Hall Instituut uit Leeuwarden en de hogeschool Larenstein, met vestigingen
in Velp en Deventer, zitten midden in een fusieproces. Zij vormen sinds 1
januari 2003 één organisatie. Larenstein heeft bovendien besloten zijn
vestiging in Deventer in 2006 te verhuizen naar Wageningen.
Het conceptbusinessplan ‘Wageningen UR – Van Hall Larenstein’ is deze week
vastgesteld door de raad van bestuur. Het zal de komende maanden worden
besproken door de medezeggenschapsraden. De bestuurders van Wageningen UR
en de hogescholen zullen hun plannen ook toelichten in verschillende
bijeenkomsten met personeel en studenten. |
K.V.