Nieuws - 13 maart 2008

Hoge opkomst bij viering negentigste verjaardag

Veelzijdig, dat was de viering van de negentigste dies natalis van Wageningen Universiteit. De verjaardag van de universiteit werd vrijdag 7 maart gevierd met een symposium over wetenschap en goed bestuur, lezingen over de biobrandstofcontroverse, uitreikingen van titels en prijzen, gelardeerd met klassieke muziek en de onthulling van een kunstwerk. Hoewel de hoofdgast – minister van LNV Gerda Verburg – ontbrak, was de opkomst hoog.

1957_nieuws.jpg
De verjaardag begon met een symposium over hoe wetenschap kan bijdragen aan goed bestuur. Daarover spraken onder meer de wetenschappers die tot eredoctoren werden benoemd, de visserijbioloog Daniel Pauly en de moleculair bioloog David Baulcombe. Pauly schetste de overexploitatie van de zee en was vrij somber. ‘We weten wat we kunnen doen, maar we doen het gewoon niet.’ Er is volgens de eredoctor sprake van overexploitatie van de zee, maar vissers – ‘de laatste cowboys’ – komen er mee weg. Een vicieuze cirkel waarvan de consument in het Noorden zich nauwelijks bewust is omdat vis over de hele wereld wordt versleept. Pauly is dan ook zeer kritisch over de westerse voedingsadviezen om meer vis te eten. ‘De keerzijde is voelbaar in Afrika en de mensen daar hebben geen keuze.’
Baulcombe gaf aan dat genetische modificatie van groot maatschappelijk belang is voor medicijnontwikkeling en toepassingen in de landbouw. Toch is hij blij dat er heftig over wordt gedebatteerd. ‘Het remt de invoering misschien met vijftien jaar, maar we moeten mensen overtuigen dat wat we doen inderdaad goed is. Niet omdat er geld mee verdiend wordt, maar omdat de wereld er echt beter van wordt.’
De eigenlijke diesviering werd – voor het eerst – in de hal van Forum gehouden. Volgens rector magnificus Martin Kropff weerspiegelt dit gebouw de veranderde verhoudingen. ’Vroeger moesten de studenten op hun fiets bij de hoogleraar langs. Nu is het andersom: Forum is van de studenten en de hoogleraren moeten bewegen.’
De viering had het thema ‘Food or fuel’ meegekregen. Minister Verburg, die toch niet gemist kon worden bij de wekelijkse ministerraad, maakte haar positie ten opzichte van energiegewassen duidelijk in een korte videoboodschap: ‘In tijden van schaarste moeten we voedsel produceren.’ Ook de secretaris-generaal van LNV André van der Zande gaf aan dat het door Brussel gestelde doel – in 2020 tien procent biobrandstoffen gebruiken – wellicht op de helling moet.
In de diesrede constateerde hoogleraar milieubeleid Arthur Mol dat ‘biobrandstoffen een bedreiging kunnen vormen voor het milieu en de armen. We hebben daarom behoefte aan eerlijke brandstoffen’. Welke brandstoffen het stempel ‘eerlijk’ krijgen is niet alleen een zaak van wetenschappelijke feiten, maar wordt ook uitgemaakt in het krachtenspel tussen economie, politiek en ethiek. Volgens Mol helpt Wageningen bij het ontwikkelen van nieuwe governance arrangementen die duurzaamheid dichterbij te brengen. ‘Dat is wetenschap voor begrip en invloed.’
Het motto Science for impact was toen al een paar keer gevallen. Hoe het precies zit met de invloed van de negentigjarige kunnen alle geïnteresseerden nog eens nalezen in het kleurrijke jubileumboek ‘Science for impact’ dat Kropff op de dies presenteerde.