Nieuws - 9 juni 2011

Hoge opkomst OR-verkiezingen

Ondernemingsraad spreekt van 'aanzienlijke verbetering'.

De verkiezingen voor de medezeggenschap eind mei hebben een fors hogere opkomst laten zien. Voor negen ondernemingsraden gingen de medewerkers naar de digitale stembus. Dat leverde een gemiddelde opkomst op van 56 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2008 was dat nog 39 procent. Een hoge opkomst is een maat voor het belang dat de organisatie aan medezeggenschap hecht. Dit jaar is dat extra van belang: de raad van bestuur wil de medezeggenschap het komende jaar versimpelen.
Toch is Cees van Dijk van de centrale ondernemingsraad niet helemaal tevreden. 'Uiteraard is dit een aanzienlijke verbetering, maar dit moet nog beter. Ik vind een opkomst van 60 procent minimaal.'
In IJmuiden moest een dobbelsteen uitsluitsel geven. Ilona Velzeboer en Christine Röckmann kregen beide tien stemmen en een van hen moest afvallen. Volgens  de reglementen beslist dan het lot. De dobbelsteen gaf een drie aan. Röckmann had voor de oneven cijfers gekozen: zij zit vanaf september in de OR van Imares.