Nieuws - 14 februari 2014

Hoge onderscheiding voor Dijkhuizen

tekst:
Albert Sikkema

Aalt Dijkhuizen heeft de hoogste koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op 13 februari. Hij werd benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, reikte de onderscheiding uit. ‘Excellentie is voor Aalt Dijkhuizen geen aanspreektitel maar een levenshouding’, zei Cornielje.

Henk Kamp, minister van EZ, feliciteerde Dijkhuizen als eerste. ‘Je had al een seizoenkaart voor Feijenoord gekregen en een kalfje dat naar je is genoemd; nu ook dit nog...’ Kamp roemde de kracht van Dijkhuizen om van Wageningen een internationaal vermaard kenniscentrum te maken en maakte bekend dat Dijkhuizen topman Cees ’t Hart van FrieslandCampina gaat opvolgen als boegbeeld van de topsector Agrofood.

Daarna spraken ’t Hart en rector Martin Kropff over de betekenis van de topsectoren in de Gouden Driehoek, de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven om de innovatie en concurrentiepositie van Nederland te versterken. En stak een serie topmensen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, waaronder premier Mark Rutte, in een videoboodschap de loftrompet over Aalt Dijkhuizen.  

Dijkhuizen wordt gezien als de leider die de zieltogende universiteit in Wageningen heeft omgeturnd tot een vermaarde internationale kennisinstelling. Ook wist hij veel onderzoek- en innovatieprogramma’s van de grond te tillen, door soepel te bewegen tussen kennisinstelling, overheid en bedrijfsleven, memoreerde Kamp. Kropff roemde de inzet en vasthoudendheid van Dijkhuizen om plannen gerealiseerd te krijgen.