Nieuws - 1 januari 1970

Hoge lonen DLO door business units

DLO kent meer mensen in topsalarisschalen door de nieuwe organisatie van de kenniseenheden. Managers van business units zijn de afgelopen jaren ingedeeld in een hogere salarisschaal. Dat zegt de stafafdeling HRM in een reactie op een artikel in Wb over de salarisontwikkeling bij de instituten.

De stafafdeling komt na bestudering van de cijfers ook tot de conclusie dat er banen verdwijnen in de lagere salarisschalen, terwijl het aantal banen met hogere salarissen juist groeit. Dat komt volgens HRM doordat Plant Research International en in mindere mate andere instituten lager betaalde banen van kasmedewerkers en ander ondersteunend personeel hebben geschrapt. De stijging van het aantal mensen in de allerhoogste salarisschalen heeft volgens HRM te maken met de vorming van de kenniseenheden. Bij het inrichten van de eenheden heeft de raad van bestuur besloten dat business unit managers, de laag die direct onder de directie komt, in schaal 15 vallen. Het aantal managers in hoge schalen steeg daardoor van 66 naar 77.
Ook het aantal medewerkers dat meer dan 68.000 euro per jaar verdient is toegenomen. HRM denkt dat CAO-ontwikkelingen en het toekennen van periodieken daarvan de oorzaak is. Medewerkers in schaal 13 en 14 kunnen ook meer dan 68.000 euro verdienen.
Volgens woordvoerder Simon Vink laten de cijfers een ‘logische ontwikkeling’ zien. ‘Er verdwijnen banen in de ondersteunende hoek als gevolg van de efficiencyslag die wij hebben gemaakt. Je ziet het aantal banen in de schalen tien tot veertien gelijk blijven. Dat zijn de onderzoekers. De stijging van het aantal mensen in schaal vijftien of hoger is in absolute termen erg beperkt. Elf banen erbij, dat lijkt me geen bestuurlijk waterhoofd opleveren bij een organisatie met 3400 banen.’ / KV