Nieuws - 1 januari 1970

Hoge inkomens voor pluimveehouders zonder vogelpest

Leghennenhouders die in 2003 niet getroffen werden door de vogelpest, hebben goed geboerd. Ze haalden een gezinsinkomen van 176 duizend euro per jaar, in schril contrast met hun collega’s die wel geruimd werden, en diep in de rode cijfers belandden.

Dat blijkt uit cijfers van het LEI in het jaarlijks verschijnende Landbouw Economisch Bericht.
In 2003 zijn door de vogelpest 17 miljoen kippen geruimd, iets meer dan de helft van alle leghennen. De productiedaling van dertig procent leidde tot een stijging van de prijs van eieren, tot de topprijs van 1,45 euro per kilo. Daarvan profiteerden de leghenhouders die niet getroffen waren door de vogelpest. Het LEI verwacht dat de prijs van eieren weer zal dalen omdat de productie sterk groeit.
Het gemiddelde gezinsinkomen in de landbouw lag in 2003 op ongeveer 40.000 euro per bedrijf, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Tussen de bedrijven bestaan grote verschillen. Tien procent van de bedrijven had een inkomen van meer dan een ton. Vijftien procent leed juist verlies. Een op de drie bedrijven had een inkomen van minder dan twintigduizend euro.
De inkomens op kleinere bedrijven blijken doorgaans lager dan op grotere bedrijven. Het gemiddeld vermogen van bedrijven neemt echter toe, in de afgelopen tien jaar is dat gestegen van 1,1 tot 1,6 miljoen euro per bedrijf.
Het aantal land- en tuinbouw bedrijven in Nederland nam in 2003 met ruim vierduizend af tot ruim 85 duizend. Dat is veertig procent minder dan in 1980, en is het gevolg van een aanhoudende jaarlijkse krimp. | J.T.