Nieuws - 22 november 2017

Hofstede houdt Cleveringa-lezing over robots

tekst:
Albert Sikkema

De Wageningse hoogleraar Toegepaste Informatiekunde, Gert Jan Hofstede, gaat op 29 november een Cleveringa-lezing houden in Shanghai. Hij gaat praten over Homo Fabricatus, ofwel artificiële intelligentie.

©Gert Jan Hofstede

De Universiteit Leiden organiseert lezingen over de hele wereld ter nagedachtenis van de Leidse hoogleraar Rudolph Cleveringa, die in 1940 een protestrede hield tegen het ontslag van joodse wetenschappers door de Duitse bezetters. Meestal houden Leidse wetenschappers de lezingen, maar dit keer is Hofstede uitgenodigd.

Robots
Hij gaat spreken over artificiële intelligentie, ofwel robots die taken overnemen van de mens. Meestal zijn dat simpele en uniforme handelingen, want robots zijn nog niet erg goed in sociaal complexe taken, stelt Hofstede. Dat roept de vraag op: wat is er voor nodig om een Homo Fabricatus te creëren, ofwel een robot die een goed lid van de samenleving is?

Cultuur
Hofstede wil die vraag beantwoorden met zijn kennis over menselijke culturen. ‘Als je mensen wilt nabootsen als sociale wezens, dan heb je al snel te maken met groepen’, licht hij toe. ‘Die groepen kunnen verschillend denken, dus een verschillende cultuur hebben, maar ze kunnen ook zichzelf vinden verschillen van andere groepen, dus een andere sociale identiteit hebben. Dat gegeven leidt tot een ingewikkelde dynamiek. Die dynamiek leidt soms tot uitwassen, zoals oorlog en onderdrukking, maar dat stip ik alleen even aan. Ik wil vooral de vraag beantwoorden: wat is sociaal gezien een mens, en waar leven wij voor? Dan kom je op de menselijke natuur, met daarbinnen de culturele verschillen.’

Hij houdt zijn rede in Shanghai en hoopt dat Wageningse alumni uit deze stad zijn lezing gaan volgen.