Nieuws - 18 mei 2018

Hoeveel hechte partners moet je hebben?

tekst:
Stijn van Gils

Niet alle allianties die WUR aangaat met externe partners stellen evenveel voor, vertelt Bram de Vos van de strategiegroep Strategic Partnerships. Samen met zo’n negen andere panelleden bekeek de Vos hoe dat beter zou kunnen.

© Guy Ackermans

Nee, namen van minder nuttige partners gaat hij De Vos niet noemen. Wel wil hij vertellen wat de strategiegroep zoal heeft gedaan. ‘We zijn eerst gaan kijken wat strategisch samenwerken eigenlijk is. Uiteindelijk hebben we gezegd dat er dan twee of meer kenniseenheden betrokken moeten zijn, maar eigenlijk zou heel WUR er iets aan moeten hebben.’

Vervolgens bekeek de commissie hoe de effectiviteit van de samenwerking in kaart gebracht kan worden. ‘In eerste instantie keken we breed, naar kennisbenuttingspartners, zoals bedrijven, educatiepartners en onderzoeksinstellingen. Maar de raad van bestuur had liever dat we vooral naar het laatste keken. Dat is een meer gelijkwaardige relatie. Met deze partners kun je bijvoorbeeld gezamenlijke EU-onderzoeksprojecten opzetten of studenten uitwisselen. Het zou mooi zijn om straks bijvoorbeeld vakken aan te kunnen bieden die wij zelf niet geven.’

De bestaande ‘strategische samenwerkingsverbanden’ werden door de projectgroep tegen het licht gehouden. ‘Is de samenwerking actief? Zo nee, is die actief te maken? Halen we synergievoordelen? Het moet wel een samenwerking zijn waar beide partijen wat aan hebben. En als de synergie negatief is, dan concurreren we elkaar.’ Dat laatste is De Vos overigens niet tegengekomen. ‘Soms gebeurt dat met individuele groepen, maar in het grotere plaatje vul je elkaar eigenlijk altijd aan.’

Verder moet de samenwerking bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen. Dit was voor de groep lastig te onderzoeken: de strategische doelen worden immers nu in kaart gebracht door een andere strategiegroep. Met een concrete lijst van toekomstige partners waar WUR op in moet zetten, komt de groep waarschijnlijk dus niet.

De strategiegroep worstelt nog met de vraag hoeveel strategische partners WUR moet hebben. ‘Nu zitten we op tien tot vijftien. Met minder kun je wellicht meer bereiken, maar dan voelen andere belangrijke partners zich misschien tekortgedaan. Wie hier goede ideeën over heeft, is welkom.’

Kleinere samenwerkingsverbanden moeten volgens de Vos trouwens zeker zo belangrijk blijven als nu, maar die verdienen volgens hem niet het predicaat ‘strategisch voor heel WUR’.


Thema: Strategische partners

WUR wil komend najaar een nieuw strategisch plan presenteren. Een van de tien thema’s die daarin aan bod komen, is Strategische Partners. Wil je hierover meepraten? Dat kan. Drop je ideeën op de webpagina van de themagroep op intranet.wur.nl of ga langs bij de coördinatoren Bram de Vos en Tiny van Boekel.


Meer over het nieuwe strategische plan