Nieuws - 28 juni 2007

Hoe overleeft het vogelpestvirus?

222_opinie_0.jpg
Het vogelpestvirus H5N1 heeft weer toegeslagen, meldden de kranten afgelopen week. In Tsjechië en Duitsland zijn nieuwe gevallen gemeld. In Nederland is het virus tot nog toe niet gevonden, ondanks een aangescherpte monitoring op dode vogels, zegt dr. Guus Koch van het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC-Lelystad).
Dat het virus bij wilde vogels is gevonden is wel een beetje verrassend. Koch had eerder verwacht dat er een besmetting zou worden gevonden die een relatie heeft met de pluimveehandel. Het is dan ook ongewis waar de besmettingen in Duitsland en Tsjechië vandaan komen. ‘Het lijkt erop dat het virus is blijven hangen. Theoretisch kan het virus in sommige vogelsoorten aanwezig blijven, die er zelf geen last van hebben. Maar dan zou je verwachten dat die soorten wel eerder andere dieren hadden geïnfecteerd. Maar die overdracht hebben we tot nu toe niet gezien.’
De omstandigheden zijn nu heel anders dan vorig jaar toen onder meer bij het eiland Rügen in Duitsland talloze wilde watervogels werden getroffen. ‘Toen bleven de vogels dicht bij elkaar in wakken. Je kunt je voorstellen dat de kans van overdracht dan veel groter is. Maar hoe het virus nu in Tsjechië en Duitsland terecht is gekomen, zullen we nooit weten. Het blijft voor een groot deel speculeren.’
Sinds vorig jaar is de monitoring van vogels in Nederland aangescherpt. In samenwerking met Sovon worden dode vogels onderzocht op het vogelpestvirus. Daarnaast loopt een grootscheeps project van de onderzoeksgroep van Albert Osterhaus in Rotterdam, waarbij vogelpoep op virus wordt gescreend. Noch bij dode vogels, noch in poep is het H5N1-virus in Nederland gevonden.