Nieuws - 9 juni 2011

Hoe meer varkens, des te meer antibiotica

Varkenshouders met grote bedrijven in een gebied met veel varkens verbruiken meer antibiotica dan gemiddeld. Ook gebruiken bedrijven met zowel varkens als andere dieren meer antibiotica dan gespecialiseerde varkensbedrijven.

Varken_op_transport_Istock.jpg
Dat blijkt uit een onderzoek van Ine van der Fels-Klerx van het Rikilt, die samen met het LEI de bedrijfsfactoren voor antibioticagebruik heeft onderzocht. Ze analyseerde de bedrijfsgegevens van 150 vleesvarkens- en 150 zeugenbedrijven tussen 2004 en 2007. Ze constateert ook dat andere factoren, zoals de huisvestingssituatie van de varkens, het voer en het bedrijfsresultaat, geen invloed hebben op de hoogte van het antibioticagebruik. Bovenden is er geen verband tussen de groeisnelheid en het sterftecijfers van de varkens en het antibioticagebruik op de verschillende bedrijven.
Het bedrijfstype (gemengd of gespecialiseerd), het aantal dieren op het bedrijf en de varkensdichtheid in de regio hebben wel invloed op antibioticagebruik. 'Als er veel varkens in de buurt zitten, neemt de ziektedruk toe', verklaart Van der Fels de uitkomsten. Toch verklaren deze 'technische' factoren niet het grote verschil in antibioticaverbruik op de bedrijven. 'We kwamen varkenshouders tegen die vrijwel geen antibiotica gebruiken, maar ook varkenshouders die elke dag antibiotica gebruiken om de varkens ziektevrij te houden. Sociaaleconomische factoren, waaronder de wil om minder antibiotica te gebruiken, hebben volgens haar een hele grote invloed op het aantal dagdoseringen met antibiotica op de bedrijven.'
Van der Fels adviseert voorlichters om zich bij de terugdringing van het antibioticagebruik vooral te richten op gemengde bedrijven in regio's met veel varkensbedrijven en om goed naar de sociale omstandigheden van de varkenshouder te kijken.