Nieuws - 1 januari 1970

Hoe kan het dat u nu pas in de studiegids kijkt?

Hoe kan het dat u nu pas in de studiegids kijkt?

Hoe kan het dat u nu pas in de studiegids kijkt?

Ruim vijftig studenten en docenten van de studierichting Milieuhygiëne zijn op 13 januari naar de discussiebijeenkomst in De Leeuwenborch gekomen, georganiseerd door de actiegroep Groen Leed. De docenten zitten vooraan, de studenten achterin. Veel hoop op het voortbestaan van hun studierichting hebben ze niet meer, maar het kan nooit kwaad om het bestuur nog eens uit te leggen dat een eigen milieuopleiding belangrijk is en niet verspreid moet worden over de andere richtingen


Prorector prof. dr ir Bert Speelman maakt voorin de zaal nog wat aantekeningen voor zijn betoog. De raad van bestuur wil voorshands milieu integreren in andere opleidingen, legt hij uit. Milieu moet als een raster over de LUW worden gelegd en in alle studierichtingen terugkomen. De richting kampt tenslotte met een teruglopende belangstelling van studenten en een slechte arbeidsmarkt

Die arbeidsmarkt valt wel mee, zegt docent Chris van Koppen ter verdediging. In 1997 was de arbeidsmarkt voor milieukundigen niet slechter dan die voor andere richtingen. En Milieuhygiëne heeft een lange traditie en een netwerk van meer dan duizend afgestudeerden. Dat moet je niet zomaar weggooien.

De analyse van de werkgroep-Kok in het ondernemingsplan over de opleiding rammelt, legt Lenny Putman van Groen Leed uit. De commissie had kritiek op de samenhang van de opleiding; de specialisaties van de opleiding zouden onvoldoende geïntegreerd worden in het studieprogramma. Klopt niet, volgens Putman: Kijk maar in de studiegids; we hebben milieuhygiëne I tot en met III. Allemaal vakken waar het integreren van disciplines juist centraal staat.

Tja, misschien heb je wel gelijk, dat had ik er nog niet uitgehaald, reageert Speelman, bladerend door de studiegids

Als u die integratie nog wat nadrukkelijker kunt maken, ontstaat voor mij een nieuw beeld waar wij het in de raad van bestuur nog eens serieus over moeten hebben. De Wageningse opleiding is te zwaar natuurwetenschappelijk en te weinig maatschappijwetenschappelijk.

Studenten en docenten kunnen het haast niet geloven: Speelman bladert even door de studiegids en Milieu is terug als zelfstandige opleiding? Begrijp ik het goed dat u ruimte ziet voor een milieuopleiding, vraagt een docent voor de zekerheid. En een boze student: Hoe kan het dat u nu pas in de studiegids kijkt? Waarom mist u zoveel informatie? Dit had u toch ook van tevoren kunnen zien? Waarom bent u niet voor het schrijven van het plan met ons komen praten?

Tja, dit soort plannen kun je niet via een brede discussie maken, legt Speelman uit. Er moet eerst een discussiestuk liggen, dan komt de discussie vanzelf. Maar het is bij nader inzicht wel erg merkwaardig als een faculteit voor landbouw en milieu geen zelfstandige milieu-opleiding heeft. K.V