Nieuws - 27 november 2015

Hoe fiets je veilig door de Tarthorst?

tekst:
Roelof Kleis

Duizenden studenten fietsen dagelijks door de Tarthorst. De wegen in de wijk zijn daar niet op berekend. De fietsroute ligt daarom onder vuur. De Wageningse raad beslist maandag hoe het verder moet.

Het traject dwars door de Tarthorst langs het winkelcentrum is al sinds jaar en dag de belangrijkste fietsweg tussen het centrum en de campus. Dagelijks steken zesduizend fietsers (beide richtingen opgeteld) de Nijenoord Allee over naar de Bornsesteeg. Een groot deel daarvan komt via de Tarthorst. Rond het winkelcentrum komen diverse verkeersstromen bij elkaar: winkelend publiek, studenten en scholieren van de twee naast elkaar gelegend basisscholen in de wijk.

Maar een oplossing voor de drukte waar iedereen mee kan leven is er niet. Bewoners, studenten, winkeliers, de fietsersbond en de basisscholen komen er samen niet uit. De bewoners willen liever helemaal geen drukke fietsroute door de wijk. De Tarthorst is volgens hen een woonwijk en die functie verdraagt zich niet met een belangrijke doorgaande fietsroute. Burgemeester en wethouders van Wageningen willen daar evenwel niet aan.

De reden daarvoor is voor de hand liggend. Elke route buiten de wijk om is langer en dus onaantrekkelijk, redeneert het college. Fietsers nemen altijd de kortste route. Een route buitenom werkt alleen als de Tarthorst wordt afgesloten voor fietsers. Ook een ander alternatief via de Kennedyweg en een nieuw te maken doorsteek dwars door de wijk vallen om dergelijke overwegingen af. Alleen een verbetering van de route door de wijk blijft daardoor over.

Daartoe zijn twee opties voorhanden: voor of achter het winkelcentrum langs. Bureau DTV Consultants heeft beide alternatieven inclusief diverse subvarianten tegen het licht gehouden. Het Wageningse college heeft voorkeur voor de route langs de noordkant van het winkelcentrum. Fietsers en auto’s krijgen (naast elkaar) een eigen weg, zodat ze elkaar niet in de wielen rijden. Het fietspad wordt zo aangelegd dat de fietsers niet meer de huidige route achter het winkelcentrum kunnen nemen.

Studenten, winkeliers en de fietsersbond zijn voor de gekozen oplossing. De basisscholen evenwel niet. Zij vrezen toenemende onveiligheid als scholieren en studenten van het zelfde fietspad gebruik maken. Ook in de raad zijn de partijen stevig verdeeld. Ter elfder ure heeft het college daarom toch nog een derde alternatief uit de hoed getoverd. In dit jongste voorstel krijgen fietsende scholieren in studenten hun eigen route.

Dat kan door de studenten toch, zoals nu al het geval is, langs de achterkant van het winkelcentrum te leiden. De scholieren krijgen een eigen fietspad. Beide fietsstromen worden al vanaf de rotonde Rooseveltweg gescheiden. Het college blijft overigens voorkeur houden voor de route langs de noordkant. Een belangrijk argument daarbij is dat zo bevoorradingsverkeer van de winkels en fietsende studenten worden gescheiden. De gemeenteraad vergadert maandag.

Lees ook: