Nieuws - 4 oktober 2007

Hoe erg is het om eten weg te gooien?

De discussie die Wageningen Environmental Platform (WEP) woensdag 26 september verzorgde in eethuis Zeezicht, moest gaan over het nieuwe milieuconcept Cradle to Cradle. Maar de aanwezige studenten spraken vooral over het milieubeleid van Wageningen UR dat in hun ogen maar niet wil deugen.

De avond begon met een documentaire waarin de belangrijkste uitgangspunten van Cradle to Cradle duidelijk werden gemaakt. Zo moet een product volledig afbreekbaar zijn en als voedsel dienen voor organismen. Eventuele niet-afbreekbare stoffen moeten beschouwd worden als een hoogwaardige grondstof voor nieuwe spullen. Het idee is dat hierbij geen kwaliteitsverlies optreedt. Het concept is populair in het Witte Huis en in China, omdat de consumptie dan niet aan banden hoeft te worden gelegd en omdat afval een positieve klank kan krijgen.
De inhoud van de documentaire kon iedereen verteren tijden een stevige vegetarische maaltijd, waarna de discussie losbarstte. Het veertigkoppige publiek, waarvan de helft buitenlandse studenten waren, had veel te zeggen over duurzaamheid. Het kostte de gespreksleider dan ook moeite om het onderwerp Cradle to Cradle vast te houden. De discussie ging al snel over recycling, milieubeleid en het weggooien van eten in de kantines. Hier kwam een zwak punt van het nieuwe concept aan het licht, want een van de toeschouwers meende dat het niet erg was om eten weg te gooien, zolang het maar voedsel zou zijn voor organismen.
Spoedig ging de discussie helemaal over het milieubeleid van Wageingen UR. Alle aanwezigen waren ontevreden over het gebrek aan milieubewustzijn van de universiteit. De algemene tendens was dat er veel te weinig wordt gedaan met de kennis die we hebben en ‘that we don’t practice what we preach’. Een student merkte op dat het ook aan de studenten zelf is, want ‘wij zijn de universiteit’. Een ander wierp tegen dat het instituut ook een bepaald klimaat moet scheppen waarin eigen initiatieven een kans krijgen.