Nieuws - 6 oktober 2010

Hoe effectief zijn animal cops?

tekst:
Marion de Boo

Het nieuwe kabinet wil 500 politieagenten speciaal inzetten voor het bestrijden van dierenmishandeling. Deze animal cops komen er op initiatief van PVV-kamerlid Dion Graus. Hoe groot is het probleem nu echt? En wat zijn de prioriteiten?

Elsbeth Stassen, hoogleraar Dier en Samenleving:
'Het idee zelf vind ik sympathiek, maar het leidt ook meteen tot discussie over wat nu juridisch gezien dierverwaarlozing is. Een paard of pony altijd alleen in een weitje laten staan is een aantasting van het welzijn van het dier. Maar in Nederland is dat - anders dan in Scandinaviƫ - niet strafbaar. Het is ook niet strafbaar om je hond de hele dag alleen thuis in de gang op te sluiten, terwijl een hond een roedeldier is. Bovendien zal zo'n dierenpolitie nooit de bevoegdheid krijgen om achter een willekeurige voordeur te kijken. Men kan dus hooguit optreden tegen zichtbare vormen van dierenmishandeling, op grond van meldingen.
Het voorstel richt zich vooral op gezelschaps,- hobby- en recreatiedieren. Bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) kwamen daarover in 2008 zo'n 7500 meldingen binnen vooral over verwaarloosde paarden en pony's en over honden. Soms zijn er meer meldingen over een zelfde geval. Ongeveer de helft van de meldingen wordt bij een eerste screening gegrond verklaard, vooral om reden van slechte huisvesting en verzorging. Soms lijkt er gewoon sprake van burenpesterijen. De LID heeft in 2008 zo'n 800 dieren in beslag genomen.  
De benaming animal cops vind ik nogal storend. Het doet denken aan die populaire Amerikaanse tv-programma's waarin agenten dierenkwellers in de boeien slaan of boetes van honderden dollars opleggen. In Nederland is nog volstrekt onduidelijk welke bevoegdheden zo'n dierenpolitie zou moeten krijgen. Hoe zijn die nieuwe medewerkers gekwalificeerd om te beoordelen wanneer er sprake is van dierenmishandeling? Bovendien kun je je afvragen of het effectief is om nog een nieuwe organisatie op te tuigen. We hebben al een Landelijke  Inspectiedienst Dierenbescherming voor gezelschapsdieren, hobby- en recreatiedieren en een Algemene Inspectie  Dienst (AID)  die toeziet op commercieel gehouden dieren. Ik zou liever uitgezocht zien of de bestaande inspectiebevoegdheden en de wetgevingen tekortschieten en zo ja, wat daaraan dan valt te verbeteren. Je ziet nu bijvoorbeeld dat een malafide hondenfokker waarvan dieren in beslag zijn genomen, weer opnieuw kan beginnen. Veel zaken worden bij de rechter niet ontvankelijk verklaard. Het komt zelden tot een veroordeling.'