Nieuws - 10 januari 2002

Hoe een koe een konijn helpt

Hoe een koe een konijn helpt

Het zijn nieuwkomers, de tien Schotse hooglanders die Staatsbosbeheer heeft uitgezet op Vlieland. Maar de konijnen kunnen er blij mee zijn. De grote grazers hebben de duinvalleien weer toegankelijk gemaakt voor de kleine knabbelaars, blijkt uit onderzoek van Alterra.

De runderen eten niet alleen boompjes en remmen zo de bosgroei, ze doen zich ook tegoed aan zandzegge en duinriet, planten die voorheen in zeer dichte, voor konijnen ondoordringbare pakketten voorkwamen in de duinvalleien. Dankzij het graaswerk zijn er veel open plekken ontstaan en kunnen de konijnen in principe weer naar hartelust holen graven in de valleien en aan de planten knabbelen.

Dr Walter van Wingerden, hoofdauteur van het Alterra-rapport Evaluatie van zeven jaar runderbegrazing in duinvalleien op Vlieland: "Als gevolg van virussen is de konijnenstand op Vlieland enorm teruggelopen en hebben de konijnen zich teruggetrokken in de hogere delen van het duingebied. De grote grazers bieden door hun graaswerk meer kansen voor de konijnen, maar het is afwachten of de konijnen echt naar de duinvalleien trekken."

Tegelijk met de introductie van grote grazers zijn er op Vlieland maatregelen genomen tegen de verdroging en zijn de duinvalleien veel natter geworden, ook als gevolg van de grote hoeveelheden neerslag van de laatste tijd. Maar als de konijnen in de toekomst droge voeten kunnen houden, zijn ze wellicht na verloop van tijd weer in grote aantallen te vinden in de duinvalleien, temidden van de runderen. | H.B.