Organisatie - 1 maart 2007

Hoe de baas van Idealis een student ontvoerde

Dat Hans van Medenbach dertig jaar later de directeur zou worden van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen - tegenwoordig Idealis – kon Bas Birkenhäger in 1973 natuurlijk nog niet weten. De bosbouwstudent wist wel dat studiegenoot Van Medenbach hem had ontvoerd. En hij stapte naar de politie.

109_opinie_0.jpg
Op 29 oktober 1973 wordt Bas Birkenhäger uit zijn kamer in de Wageningse studentenflat Asserpark gesleurd. Van Medenbach en drie andere studenten trekken een juten zak over zijn hoofd, binden zijn armen en benen vast en gooien hem in een auto. Ergens op de Veluwe, bij een gehucht boven Apeldoorn, maken de directeur van de woningcorporatie en zijn vrienden Birkenhägers boeien los en zetten hem uit de auto. Ze geven hem een jas, een kaart van de omgeving, geld voor de bus en een persoonlijke brief met een motivatie van ‘deze nachtelijke expeditie’. Daarna rijden ze lachend weg.
Natuurlijk, schrijven de studenten, vinden zij het ontvoeringslachtoffer een minkukel die met zijn ‘negatieve houding tijdens bosbouwexcursies’ en ‘negatieve gedrag op Hinkeloord’ het sowieso verdient om op zijn nummer gezet te worden. Maar de reden om Birkenhäger te kidnappen is dat hij een prominente rol speelt in de bezetting van het Wiskundegebouw. Dat is een actie van de Wageningse studentenbond WSO tegen de verhoging van de collegegelden.
‘Omdat het gebouw was bezet, waren er geen colleges’, herinnert Van Medenbach zich. ‘Een aantal van ons kwam daardoor in een lastig parket, want we moesten die examens halen. Zakten we, dan moesten we stoppen met de studie en de militaire dienst in. Dat hadden we wel eens tegen Bas gezegd, maar die stoorde zich er niet aan.’
Vandaar de slotzin van het briefje dat Birkenhäger in zijn hand gestopt krijgt. ‘Bedenk dat eventuele ongunstige examenresultaten voor de mede door jouw toedoen opgeschorte Wiskundevakken keihard op onder anderen Bas Birkenhäger worden gewroken.’
Een etmaal nadat Birkenhäger verdwaasd door de nachtelijke bossen strompelde, maken leden van studentenvereniging Ceres een einde aan de bezetting van het Wiskundegebouw. De brief waarin zij hun ‘ontzetting’ aankondigen zit in het archief van de WSO. Hij is geschreven in een kloek handschrift dat enig gebruik van vloeibare benevelende middelen doet vermoeden. ‘Wij gaan het linkse tuig uit het Wiskundegebouw trappen’, staat er. ‘Uiteraard niet alleen, nee, met vijftig andere respectabele lieden.’
En aldus geschiedt. De ontzetters dringen het gebouw binnen en sleuren een aantal bezetters naar buiten. Daarna neemt de politie het over.
De bezetters zijn woedend, blijkt uit hun persoonlijke verklaringen die de WSO heeft verzameld. Agenten en ontzetters scheuren kleding, schoppen zo hard ‘met politielaarzen’ dat mensen duizelig worden en tijdens de ontruiming verliezen jassen knopen, panden en mouwen. Een politiehond zet zijn tanden in een actievoerder. Een andere actievoerder probeert een gesprek aan te knopen met agenten en constateert bitter dat die er ‘anti-demokratiese en anti-parlementaire ideeën’ op nahouden. ‘Die konden ze nu uitleven.’ ‘Tegen het fascisme!’, besluit hij zijn verklaring. ‘Leve het socialisme!’
De ontzetting wordt landelijk nieuws. In Wageningen stelt de PSF vragen aan het college van bestuur. ‘Was het college op de hoogte van het voornemen van een kleine groep studenten om het Wiskundegebouw met bruut geweld te ontruimen?’ Het antwoord op die vraag luidt ‘neen’.
Wat de ontvoeringszaak betreft: Bas Birkenhäger klaagt zijn ontvoerders aan, maar de zaak wordt geseponeerd. ‘Het was een studentengrap’, zegt Van Medenbach anno 2007. ‘Dat begreep Justitie ook wel.’