Nieuws - 1 januari 1970

Hoe betrouwbaar is proefschrift van ‘Dr Nutreco’?

Ellen Hambrecht promoveert op vrijdag 5 november op een onderzoek naar de invloed van onder meer diertransport op de kwaliteit van vlees. Opmerkelijk aan het proefschrift is de grote betrokkenheid van multinational Nutreco.
Hambrecht werkt voor Nutreco, werd begeleid door een onderzoeker van Nutreco, en promoveert bij bijzonder hoogleraar prof. Leo den Hartog, onderzoeksdirecteur van Nutreco, wiens leerstoel wordt betaald door … Nutreco. Hoogleraar prof. Martin Verstegen is medepromotor.

Hambrecht werkt voor Nutreco, werd begeleid door een onderzoeker van Nutreco, en promoveert bij bijzonder hoogleraar prof. Leo den Hartog, onderzoeksdirecteur van Nutreco, wiens leerstoel wordt betaald door … Nutreco. Hoogleraar prof. Martin Verstegen is medepromotor.

Hoe onafhankelijk is dat onderzoek van Hambrecht eigenlijk, meneer Verstegen?
‘Ik vind de vraag heel reëel, maar ik kan u verzekeren, dit is een echt Wagenings proefschrift dat de toets der kritiek glansrijk kan doorstaan. Een aantal hoofdstukken is gepubliceerd in de Journal of Animal Sciences, een Amerikaans tijdschrift dat bekendstaat als erg kritisch, zeker als het gaat om Europees onderzoek.’

Weet u zeker dat Nutreco niet een deel van de onderzoeksresultaten achterhoudt wegens bedrijfsbelangen?
‘Daar ben ik zeker van. Ik heb regelmatig voortgangsgesprekken gehad, en mij is niets gebleken van achtergehouden informatie. Als ik ook maar het vermoeden had gehad dat daar sprake van was geweest, dan had ik mij meteen teruggetrokken. Wij hadden een mondeling akkoord dat ik Ellen Hambrecht zou begeleiden. Nee hoor, ik heb geen greintje twijfel over de kwaliteit of de integriteit van dit onderzoek.’

U heeft van tevoren geen contract getekend waarin de openbaarheid van de resultaten was verzekerd?
‘Nee, in dit geval niet. Als we met bedrijven samenwerken bij onderzoek in het kader van technologiestichting STW regelt die dat. Dit keer hadden we alleen een mondelinge afspraak, maar dat verandert niets. Als ik twijfels zou hebben zou ik niet meedoen.’

U had in dat geval geen rekening gehouden met de belangen van uw promovenda, die jaren onderzoek heeft gedaan?
‘Nee, je kunt je geloofwaardigheid maar een keer verliezen. Dus er is geen ruimte voor compromissen.’ / KV