Nieuws - 29 juni 2020

Hoe WUR kan inspelen op de coronacrisis

tekst:
Albert Sikkema

WUR moet investeren in online onderwijs en IT en rekening houden met een bezuiniging van 5 à 10 miljoen euro. Dat adviseert een interne taskforce die een corona-effect-rapportage voor WUR opstelde.

© Aurora, het derde onderwijsgebouw is nu in aanbouw. Foto: Guy Ackermans

De eerste gevolgen van de coronacrisis zijn al zichtbaar. De instroom van buitenlandse studenten neemt af, met name die van studenten buiten de EU. Dat wil zeggen: minder studenten komen fysiek naar Wageningen. Ze zullen vaker voor online onderwijs kiezen, verwacht het rapport ‘WURld after de curve’. Gelukkig loopt WUR voorop bij het aanbieden van online onderwijsmodules.

Online onderwijs is een blijvertje. De Wageningse opleidingen zouden blended onderwijsprogramma’s moeten vormgeven met meer online en minder face-to-face onderwijs. Dat kan met behoud van de kwaliteit en de kleinschalige interactie, denkt de werkgroep. Ze voorziet ook een toenemende vraag naar modulaire onderwijselementen, die studenten en cursisten kunnen volgen op tijdstippen die hen schikken. WUR kan daarop inspelen met combinaties van online onderwijs die de universiteit ‘gratis’ online zet en betaald onderwijs op de campus. Er zal meer behoefte ontstaan om vakken flexibel te roosteren. Als gevolg zullen de docenten flexibeler moeten omgaan met hun werkuren.

Besparen op gebouwen
De toename van online onderwijs zorgt ervoor dat er minder behoefte is aan studie- en werkplekken op de campus. WUR kan dus besparen op nieuwe gebouwen. Ook in ander opzicht wordt het onderwijs duurzamer: er zijn minder studiematerialen en minder reizen nodig.

Nu moeten we bepalen waar we echt goed in zijn en ons daarop concentreren
Martin Scholten, voorzitter van de taskforce WURld after de Curve

De werkgroep ziet ook nieuwe onderwerpen in het domein van WUR. In het onderwijs is aandacht nodig voor thema’s als ‘management van noodsituaties’, preventieve gezondheidszorg en digitalisering. In het onderzoek komt er meer aandacht voor lokale voedselketens, weerbare voedselketens, biodiversiteit in relatie tot preventieve gezondheidszorg, en artificiële intelligentie.

Online busisness
Ook Wageningen Research zal de corona-effecten merken, verwacht de werkgroep. De onderzoeksvraag zal waarschijnlijk afnemen, met minder onderzoek en ontmoetingen op locatie, maar de instituten kunnen dat compenseren met nieuwe online business in de vorm van softwareverhuur, databases exploiteren en online consultancy.

De grote vraag is: hoe groot is de economische recessie, hoe lang duurt die en hoe vertaalt die zich naar WUR? De werkgroep schetst drie scenario’s, maar adviseert het bestuur om in eerste instantie uit te gaan van het minst vergaande scenario, waarbij de inkomsten van WUR met 5 à 10 miljoen kunnen teruglopen. In dat scenario staan ‘focus’ en ‘minder complexiteit’ centraal.


Reserves
‘De afgelopen jaren was er extra geld voor groei’, verklaart Martin Scholten, voorzitter van de taskforce WURld after de Curve. ‘Nu moeten we bepalen waar we echt goed in zijn en ons daarop concentreren. We stellen voor: grijp nu niet rigoureus in, maar ga ook niet achterover leunen’, verklaart Scholten. ‘Je mag ervan uitgaan dat de overheid, als er een recessie komt, bezuinigingen gaat doorvoeren. Als we goed inspelen op de vragen van morgen, kunnen we dat goeddeels compenseren.’

De raad van bestuur schaart zich op hoofdlijnen achter het rapport en wil de adviezen bespreken binnen de verschillende  organisatieonderdelen en in de WUR Council. De conclusies worden vertaald naar de begrotingen en jaarplannen voor 2021 van Wageningen Research en universiteit.

Op 9 juli vindt er een Finding Answers Together-bijeenkomst plaats over deze rapportage, waarvoor studenten en medewerkers zich kunnen aanmelden.