Nieuws - 1 januari 1970

Historische kaart helpt bij voorspellen toekomst

Het landgebruik van het Nederland van 1900 staat nu in de computer. Alterra scande voor de digitale kaart met de naam Historisch Landgebruik Nederland alle topografische kaarten van ruim een eeuw geleden. De kaart laat onder meer zien waar ons land destijds was bebouwd en waar bossen of heidevelden lagen.

De kaart zal vooral worden gebruikt voor het maken van modellen om toekomstig landgebruik in te schatten, zoals verstedelijking en natuurontwikkeling. ,,Het gaat daarbij om voorspellingen voor 2050'', vertelt een van de makers van de kaart, Wim Knol, van het Centrum voor Geo-informatie. ,,Dat is actueel met de Nota Ruimte, die het kabinet vorige week heeft gepresenteerd. Als je in 1900 de vraag had gesteld hoe de verstedelijking zich ontwikkelt, dan is het de vraag of je de Randstad had kunnen voorspellen.'' Met de gegevens uit 1900 en 2000 sámen, kunnen wel lijnen worden getrokken naar de toekomst.
De kaart kan onder meer gebruikt worden om te voorspellen waar natuurontwikkeling kansrijk is. ,,De oude bossen en heidevelden kun je er zo uitpikken'', aldus Knol. ,,De kaart is een echt communicatiemiddel. Als je de kaart in postervorm ophangt, krijg je veel belangstelling. Iedereen, of het nu sociologen, planologen, ecologen of economen zijn, is geïnteresseerd in hoe Nederland er vroeger uit heeft gezien.'' |
M.W.