Nieuws - 29 november 2001

Historici en planners moeten samen met één verhaal komen

Historici en planners moeten samen met één verhaal komen

Cultuurhistorie zal een belangrijke rol gaan spelen in ruimtelijke planning. Dat levert een aantal praktische problemen op. Donderdag 29 november krijgt staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg daarover een essay aangeboden.

Met de uitvoering van het Verdrag van Malta in de nieuwe Monumentenwet zal in 2002 wettelijk geregeld worden dat archeologie en cultuurhistorie bij bouwplannen een centrale rol spelen. Dr Marjan Hidding van de leerstoelgroep landgebruiksplanning, ir Theo Spek van Alterra en drs Jan Kolen van de Vrije Universiteit schreven in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een essay over de nieuwe samenwerking.

Volgens Hidding spelen er twee problemen bij de integratie van cultuurhistorie en archeologie in de planning. Wetenschappelijk is de aandacht voor de historie verdeeld over disciplines als archeologie, cultuurhistorie, historische geografie en historische bouwkunde. En maatschappelijk is de belangenbehartiging verdeeld over een enorm aantal, vaak lokale of op specifieke zaken gerichte partijen. Daarbij komt dat archeologen en cultuurhistorici gewend zijn om analytisch en historisch te denken, terwijl bij de planning meer een ontwerpende, op de toekomst gerichte blik nodig is.

Met de titel Biografie van het landschap geven de auteurs van het NWO-essay al aan dat de oplossing van dit probleem ligt in samenwerking. Multidisciplinair samenwerken tussen de verschillende wetenschappers moet leiden tot eenduidige verhalen over hoe cultuurhistorie en archeologie passen in de ruimtelijke planvorming. "Als je iets wilt betekenen in de wereld, dan moet je met ??n verhaal komen", aldus Hidding. | M.W.