Nieuws - 1 januari 1970

High tech in de Romeinse stal

High tech in de Romeinse stal

High tech in de Romeinse stal

Welzijnsvriendelijke huisvesting voor varkens hoeft niet per se samen te gaan met een extensieve veehouderij, zo vindt de Denktank Varkenshouderij, die afgelopen vrijdag zijn rapport Mythen en sagen rond de varkenshouderij presenteerde. Op verzoek van de denktank bedachten Wageningen UR-onderzoekers op het gebied van huisvesting een moderne high tech-stal, waarbij de varkens volop bewegingsruimte hebben: de Romeinse stal

De Romeinse stal kent verschillende leefruimten voor eten, liggen, mesten en oon om buiten te wroeten. De ruimten staan met elkaar in verbinding via poorten die zijn voorzien van sensoren. Elk varken krijgt een transponder geïnjecteerd, waaraan de sensor het individuele dier kan herkennen. Zo is vast te stellen hoeveel dagen een zeug drachtig is en of ze naar de kraamstal moet. Ook is het mogelijk de zeug de weg naar de kraamstal te ontzeggen als de biggen met vier weken zijn gespeend. Bij vleesvarkens is de hoeveelheid voer af te stemmen op leeftijd en gewicht. Bij de ingang van de voerruimte stelt de computer vast hoeveel krachtvoer het dier nodig heeft en of het nog naar de voerruimte mag gaan. Meer over de Denktank Varkenshouderij op pagina 7 en 10. L.N

Martin Elders, Praktijkonderzoek Pluimveehouderij