Nieuws - 13 november 2014

Hete herfst om rondje campus

tekst:
Roelof Kleis,Rob Ramaker

De bereikbaarheid van Wageningen en de campus is slecht. Veel medewerkers staan dagelijks op de Mansholtlaan in de file. De provincie studeert op een nieuwe weg rond de campus. Is zo’n weg hard nodig of niet?


Enrico van den Bogaard
Bestuurslid
Bewonersvereniging Noordwest

‘In vrijwel heel Noordwest is grote weerstand tegen zo’n weg. Het Binnenveld is nu een vrij uitloopgebied. Zo’n rondweg kapselt Noordwest helemaal in en dat willen we niet. Als dat het voorstel wordt, dan krijgen we een hete herfst. Het is frappant en verbazingwekkend dat de provincie zich ken- nelijk niets aantrekt van het gemeentelijk Mobiliteitsplan dat twee jaar geleden is vastgesteld. Dat plan gaat uit van het upgraden van bestaande infrastructuur. Uit studies blijkt dat het verkeer daarmee voor een lange periode lucht krijgt. Wageningen Universiteit staat voor duurzaamheid. Er moet toch een creatievere en meer Wageningen-waardige oplossing te bedenken zijn dan een nieuwe weg. Wij begrijpen dat de campus een betere ontsluiting nodig heeft, maar dan wel eentje met aandacht voor ieders belangen.


Tijs Breukink

Raad van Bestuur Wageningen UR

‘De huidige ontsluiting van de campus is onhoudbaar. Een tweede volwaardige ontsluiting moet er op korte termijn komen. Daar ben ik heel stellig in. Twee weken terug is de W12 opgericht, een groep van twaalf grote werkgevers in Wageningen. Op dit moment is er discussie tussen de gemeente en de provincie over de beste aanpak van die bereikbaarheid. Als W12 willen wij daar graag over meedenken. Wat ons betreft zijn er twee opties om Wageningen aan de noordkant beter te ontsluiten: het opwaarderen van de bestaande infrastructuur of het Rondje Campus. Het is dus niet zo dat die rondweg om de campus er per se moet komen, maar we hechten wel aan een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Overigens betekent die rondweg niet dat het autoverkeer aan de westkant de campus op kan. Dat is op dit moment in de plannen niet voorzien. De zogenoemde noordelijke inprikker, de afslag naar de Bornsesteeg, maakt er wel een belangrijk deel van uit.’


Roel van Cauwenberghe
Net afgestudeerd WU-student en raadslid GroenLinks

‘Wij zijn fel tegenstander van deze weg, aangezien deze door een mooi landelijk gebied zou komen. Hierdoor worden straks meer dieren aangereden of verjaagd door geluids- en lichtoverlast. Verder moet het Dassenbos op de campus mogelijk worden gekapt; dat zijn rampzalige dingen. Wij onderkennen dat de verkeersproblematiek moet worden aangepakt. We hebben met de gemeente echter de afspraak geen nieuwe wegen aan te leggen, maar bestaande wegen te verbreden. Er ligt ook al een goed plan om de Nijenoordallee en de Mansholtlaan te verbreden. Op die manier kunnen ze de verkeerscapaciteit weer aan voor tientallen jaren. Dat maakt dit ook zo’n onzinnig plan.’Louise Vet

Directeur NIOO en hoogleraar Evolutionaire ecologie

‘Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Ik ben voor een maatregel die echt zoden aan de dijk zet op de lange termijn. Een van de opties is het Rondje Campus. Maar laten we vooral niet op de ouderwetse manier een lap asfalt neerleggen. Het moet en kan anders. Met veel creativiteit kun je natuurlijke elementen zodanig inbouwen dat je meer biodiversiteit creëert dan er nu is. Je kunt denken aan een weg die energie produceert of geluidsschermen met veel natuurlijke elementen. Het moet mogelijk zijn om samen met de mensen uit Noordwest een goede optie te bedenken. We moeten proberen daar samen iets moois van te maken. Waar dat op uitdraait, weet ik niet, maar dat is best spannend.’


Udo
Woont in Noordwest pal naast de beoogde rondweg

‘Iedereen die aan de Dijkgraaf woont, is hier tegen. Het is evident dat overlast door fijnstof en lawaai slecht is voor ons woongenot. Bovendien is deze weg slechts aan te leggen wanneer je een deel van het Dassenbos omhakt. Terwijl dat een oud bos is met cultuurhistorische waarde en een stukje groen in onze omgeving. Het doortrekken van de weg naar de Nijenoordallee schept bovendien een verkeerstechnisch monster. Ik zie nu al niet hoe verkeersstromen die de wijk in en uit gaan te combineren zijn met de busbaan die wordt aangelegd. Laat staan als hier nog autoverkeer bijkomt. Mijn vertrouwen dat de WUR dit allemaal op een nette manier laat gebeuren, is inmiddels tot het nulpunt gedaald.’


Evert-Jan Haalboom
Aanwonende van de Kielekampsteeg en medewerker van Unifarm

‘Het is hier soms net een racebaan. De drukte begint ’s ochtends om kwart voor acht en gaat door tot ongeveer negen uur. En ’s avonds de andere kant op. Eerder liet ik mijn hond hier graag uit, maar dat gaat niet meer. De geplande aanleg van een fietspad maakt het nog erger vrees ik. Auto’s hoeven straks geen rekening meer te houden met fietsers. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dat had tien jaar geleden al gemoeten, toen besloten werd naar één campus te gaan. Toch denk ik dat het niet zo’n vaart zal lopen. De gemeente wil de natuur van het Binnenveld beschermen en bewoners van Noordwest zijn fel tegen.