Organisatie - 13 november 2014

Hete herfst om rondje campus

tekst:
Roelof Kleis,Rob Ramaker
10

De bereikbaarheid van Wageningen en de campus is slecht. Veel medewerkers staan dagelijks op de Mansholtlaan in de file. De provincie studeert op een nieuwe weg rond de campus. Is zo’n weg hard nodig of niet?


Enrico van den Bogaard
Bestuurslid
Bewonersvereniging Noordwest

‘In vrijwel heel Noordwest is grote weerstand tegen zo’n weg. Het Binnenveld is nu een vrij uitloopgebied. Zo’n rondweg kapselt Noordwest helemaal in en dat willen we niet. Als dat het voorstel wordt, dan krijgen we een hete herfst. Het is frappant en verbazingwekkend dat de provincie zich ken- nelijk niets aantrekt van het gemeentelijk Mobiliteitsplan dat twee jaar geleden is vastgesteld. Dat plan gaat uit van het upgraden van bestaande infrastructuur. Uit studies blijkt dat het verkeer daarmee voor een lange periode lucht krijgt. Wageningen Universiteit staat voor duurzaamheid. Er moet toch een creatievere en meer Wageningen-waardige oplossing te bedenken zijn dan een nieuwe weg. Wij begrijpen dat de campus een betere ontsluiting nodig heeft, maar dan wel eentje met aandacht voor ieders belangen.


Tijs Breukink

Raad van Bestuur Wageningen UR

‘De huidige ontsluiting van de campus is onhoudbaar. Een tweede volwaardige ontsluiting moet er op korte termijn komen. Daar ben ik heel stellig in. Twee weken terug is de W12 opgericht, een groep van twaalf grote werkgevers in Wageningen. Op dit moment is er discussie tussen de gemeente en de provincie over de beste aanpak van die bereikbaarheid. Als W12 willen wij daar graag over meedenken. Wat ons betreft zijn er twee opties om Wageningen aan de noordkant beter te ontsluiten: het opwaarderen van de bestaande infrastructuur of het Rondje Campus. Het is dus niet zo dat die rondweg om de campus er per se moet komen, maar we hechten wel aan een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Overigens betekent die rondweg niet dat het autoverkeer aan de westkant de campus op kan. Dat is op dit moment in de plannen niet voorzien. De zogenoemde noordelijke inprikker, de afslag naar de Bornsesteeg, maakt er wel een belangrijk deel van uit.’


Roel van Cauwenberghe
Net afgestudeerd WU-student en raadslid GroenLinks

‘Wij zijn fel tegenstander van deze weg, aangezien deze door een mooi landelijk gebied zou komen. Hierdoor worden straks meer dieren aangereden of verjaagd door geluids- en lichtoverlast. Verder moet het Dassenbos op de campus mogelijk worden gekapt; dat zijn rampzalige dingen. Wij onderkennen dat de verkeersproblematiek moet worden aangepakt. We hebben met de gemeente echter de afspraak geen nieuwe wegen aan te leggen, maar bestaande wegen te verbreden. Er ligt ook al een goed plan om de Nijenoordallee en de Mansholtlaan te verbreden. Op die manier kunnen ze de verkeerscapaciteit weer aan voor tientallen jaren. Dat maakt dit ook zo’n onzinnig plan.’Louise Vet

Directeur NIOO en hoogleraar Evolutionaire ecologie

‘Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Ik ben voor een maatregel die echt zoden aan de dijk zet op de lange termijn. Een van de opties is het Rondje Campus. Maar laten we vooral niet op de ouderwetse manier een lap asfalt neerleggen. Het moet en kan anders. Met veel creativiteit kun je natuurlijke elementen zodanig inbouwen dat je meer biodiversiteit creëert dan er nu is. Je kunt denken aan een weg die energie produceert of geluidsschermen met veel natuurlijke elementen. Het moet mogelijk zijn om samen met de mensen uit Noordwest een goede optie te bedenken. We moeten proberen daar samen iets moois van te maken. Waar dat op uitdraait, weet ik niet, maar dat is best spannend.’


Udo
Woont in Noordwest pal naast de beoogde rondweg

‘Iedereen die aan de Dijkgraaf woont, is hier tegen. Het is evident dat overlast door fijnstof en lawaai slecht is voor ons woongenot. Bovendien is deze weg slechts aan te leggen wanneer je een deel van het Dassenbos omhakt. Terwijl dat een oud bos is met cultuurhistorische waarde en een stukje groen in onze omgeving. Het doortrekken van de weg naar de Nijenoordallee schept bovendien een verkeerstechnisch monster. Ik zie nu al niet hoe verkeersstromen die de wijk in en uit gaan te combineren zijn met de busbaan die wordt aangelegd. Laat staan als hier nog autoverkeer bijkomt. Mijn vertrouwen dat de WUR dit allemaal op een nette manier laat gebeuren, is inmiddels tot het nulpunt gedaald.’


Evert-Jan Haalboom
Aanwonende van de Kielekampsteeg en medewerker van Unifarm

‘Het is hier soms net een racebaan. De drukte begint ’s ochtends om kwart voor acht en gaat door tot ongeveer negen uur. En ’s avonds de andere kant op. Eerder liet ik mijn hond hier graag uit, maar dat gaat niet meer. De geplande aanleg van een fietspad maakt het nog erger vrees ik. Auto’s hoeven straks geen rekening meer te houden met fietsers. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dat had tien jaar geleden al gemoeten, toen besloten werd naar één campus te gaan. Toch denk ik dat het niet zo’n vaart zal lopen. De gemeente wil de natuur van het Binnenveld beschermen en bewoners van Noordwest zijn fel tegen.


Re:acties 10

 • Voorstander

  Even een stevig weerwoord dan maar:

  - Op de toegangswegen naar en rond Wageningen is het tijdens spitsuren ho-pe-loos druk, het probleem is vér voorbij maatregelen als: extra fietsenrekken plaatsen.

  - De beoogde rondweg loopt door gewoon agrarisch grasland, NIKS BIJZONDERS. Alleen de nimby’s die er wonen denken daar mogelijk anders over.

  - Bewoners Noordwest niet blij? Wat te denken van de bewoners van de Diedenweg die tweemaal per dag zo’n anderhalf uur een dampende file voor hun huis hebben staan. Mag de verkeersbelasting iets eerlijker verdeeld worden?

  - Als je jezelf de ronkende titel City of Life Sciences geeft, durf dan ook het en ander te faciliteren. Of anders noem jezelf gewoon wat je bent: Sleepy Hollow.

  Reageer
  • Patrick Jansen

   @Voorstander, hoe heet je?

   Alle universiteitsteden hebben dit probleem. Meer asfalt is een van de oplossingen, maar pas de laatste. Wageningers vragen overheid en Wageningen UR terecht de "ladder van Verdaas" af te lopen, waarbij allerlei vormen van vervoersbeleid worden geimplementeerd alvorens autoverkeer meer ruimte te geven.

   De bewoners van Wageningen hebben groot gelijk dat ze hun open, autoluwe ruimte niet willen opofferen, zeker niet zolang er zat andere mogelijkheden nog onbenut zijn. Ook vrezen mensen terecht voor de verkeersaanzuigende werking van extra wegen, en dat is terecht.

   Ook medewerkers kunnen wat doen. Forenzen per auto is een keuze, en soms in de file staan is de bijbehorende prijs. Je kunt ook OV+fiets proberen. Of verhuizen. Of een baan dichtbij zoeken. Of vaker telewerken. Of andere werktijden hanteren.

 • Edgar Vos

  Ontlasting van het kruispunt bij het Gesprek en de spits file bij de rotonde op de Mansholtlaan onderschrijf ik.

  Ga eerst wat doen aan het verleiden van medewerkers om niet met de auto naar het werk te komen. De stalling van fietsen kan heeeeel veeeeeeel verbeterd worden. Fatsoenlijke kleedruimten en douches op alle gebouwen bv. Zo hebben we bij Lumen voor de helft nog steeds geen overdekte fietsenstalling. Parkeerplekken voor (elektrische) voertuigen en (elektrische) motoren ontbreken nog bij veel gebouwen.

  Reageer
 • Henk de Vries

  Opmerking om te zien dat in het bovenstaande artikel alleen tegenstanders aan het woord komen. Schijnbaar is er niemand de vinden die de weg wel onderschrijft? Een evenredige verdeling van voor- en tegenstanders komen pas aan het woord onderaan in de reacties.

  Reageer
 • Goeie Buur

  Mag ik ook gewoon tegen dit absurde en achterhaalde asfaltplan zijn. Als de provincie alleen hiertoe in staat is, laten we dan die bestuurslaag opheffen.
  Ze hebben totale lak aan een plan dat lokaal en democratisch tot stand is gekomen. Dit is de dictatuur van het asfalt.

  Als dit van tafel gaat, wil ik best als inwoner van Noordwest mee komen praten over een duurzaam bereikbaarheidsplan voor de campus. Dit mes op onze strot moet dan eerst van tafel.

  Reageer
 • John

  Mooie uiteenzetting, maar zoals Sjors al aangeeft is het opvallend dat er vooral wordt gesproken over oplossingen zonder dat iemand goed zicht heeft op het probleem. Van een universiteit die als ambitie "for quality of life" is de oplossing van een extra weg wel heel teleurstellend. Of geldt die slogan alleen voor anderen en niet voor Wageningen en omgeving?

  Het grootste probleem is het sluipverkeer dat binnendoor van A50 naar A12 gaat en andersom. Een oplossing zou ook op dat niveau gezocht moeten worden, anders kan Wageningen straks nog meer autoverkeer plus alle bijbehorende problemen verwachten. Nu als is het voor kinderen en scholieren lastig om 's ochtends veilig naar school te fietsen.

  Reageer
 • Goeie Buur

  Ik denk als inwoner van Noordwest even mee met Louise.

  Stel dat die "groene" rondweg, met natuurlijk louter electrische en geluidsloze voertuigen langs Noordwest wordt aangelegd. Dan sluit die daar aan op busbaan, Mondriaanlaan, diverse drukke fietsroutes en de Nijenoordallee. Dat verkeer heeft daar natuurlijk geen last van en stroomt vrolijk door naar alle kanten. Nee, dan krijg je een grote opstopping en staan de files rond Noordwest. Dan is Louise ervan af. Ik hoor hier alleen de P van Profit, weinig duurzaam.
  Om dat weer vlot te trekken gaan we vervolgens de wegen alsnog verdubbelen en van groen geluidsarm asfalt voorzien. Wat zijn we dan opgeschoten. Aan welke quality of life levert dit idee een bijdrage?

  Dit korte termijn-denken valt me heel erg tegen van een vrouw waar ik tot nu veel respect voor had.

  Wij denken eerder aan: snelle fietsroutes, die ongelijkvloers wegen kruisen, een tram tussen station en campus - Wageningen en het verdubbelen van de Mansholtlaan. En vooral aangenaam wonen naast een mooie campus.

  Wij gaan voor een echt duurzame oplossing, u en de WUR toch ook?  Reageer
 • Klaas Swart, inwoner Wageningen-Noordwest, werkzaam op de campus.

  Ik herinner mij dat er ooit een plan was voor echt goed openbaar vervoer van station Ede-W naar de campus. Er werd nagedacht over een sneltram/monorail o.i.d.
  In welke la ligt dat plan en wie haalt het er nog weer eens uit?
  Dat plan verder uitwerken zou pas echt recht doen aan duurzaamheid, gecombineerd met bereikbaarheid.

  Reageer
 • Jan

  Rondje Campus is geen goed idee. Lees opinie bijdrage in Gelderlander 8 nov op: http://wageningen.christenunie.nl/k/n5339/news/view/865183/49404/wageningen-duurzaam-beter-bereikbaar.html

  Reageer
 • Sjors de Ridder

  Interessant is om te zien hoe een vraagstuk wordt aangepakt. Er worden oplossingen aangedragen zonder goed vast te stellen waar het probleem (lees: oorzaak) ligt en zonder goed te overwegen welke gevolgen een dergelijke aanpassing heeft op netwerk-niveau. Alvorens je kan gaan praten over alternatieve routes, moet je meer weten over waar het verkeer vandaan komt en naartoe rijdt. De vervoersvraag die vanuit de universiteit komt is vele malen kleiner dan wat er verder rijdt over de N781 van en naar Ede. Het is verder interessant om te zien in de verkeerstellingen door de Provincie dat er al enkele jaren sprake is van een dalende trend in de verkeersintensiteit op de N781. Dus voor welk verkeer zou je een extra weg moeten aanleggen? En als je dan de weg aanlegt, is de kans dan niet groot dat door een latente vraag de trend juist wordt doorbroken met een toename van verkeer via de 'Ring' van Wageningen?

  Even speculeren: Het zou zo kunnen zijn dat het merendeel van het verkeer dat in de file voor Wageningen staat niet in Wageningen hoeft te zijn maar eigenlijk naar Renkum/de A50/pont Randwijk danwel Rhenen/A15 rijdt. Daarin vormt de bebouwde kom van Wageningen de bottleneck. 'Is de bottleneck erg?', is dan een belangrijke vraag.

  Gevolg van een rondweg is, los van de externe effecten (emissies ed) , dat op netwerk-niveau het knelpunt in de spits verschuift van Wageningen naar de Grebbeberg en de Wageningse berg. Als je dan bedenkt dat er nu al op beide plekken knelpunten zijn, zal de situatie niet verbeteren. De volgende vraag die dan gesteld moet worden is of het verkeersprobleem dan op deze lokale schaal opgelost moet worden? Bijkomende uitdaging is dat het knelpunt bij de Grebbeberg in dit geval niet meer het probleem van de provincie Gelderland is, maar dat van de provincie Utrecht. Dit probleem vraagt dus om een regionale aanpak in de Gelderse Vallei.

  Los hiervan: Voor de universiteit kan er ook verder gedacht worden om de bereikbaarheid te verbeteren zonder extra asfalt, enkele suggesties: Versterken P+R functie Station Ede-Wageningen of Stadspoort Ede; of de busbaan langs N781 openstellen voor werknemers(/bezoekers) van de WUR en bedrijven op campus door middel van kaart of chip-systeem (de WUR- ipv Spits-strook).

  Reageer
 • Patrick Jansen

  Prima stuk, Roelof en Rob! Mooi de voor- en tegenstanders bij elkaar gevonden. Ik hoor bij die laatsten, maar onderken dat er wel iets moet gebeuren. Maar dan wel een echte oplossing, en eentje die niet ten koste gaat van rust en ruimte voor natuur en recreatie. De Kielekampsteeg en Bornsesteeg zijn dus geen optie. For quality of life.

  Reageer

Re:ageer