Nieuws - 1 februari 2001

Het vooroordeel: Het bestuurscentrum

Het vooroordeel: Het bestuurscentrum

"Het huidige type bestuurders heeft duidelijk te weinig feeling met de mensen op de werkvloer." Maar ook: "Op het bestuurscentrum wordt harder gewerkt dan iedereen denkt. Daar kennen ze geen roostervrije dagen."

De meeste werknemers reageren niet happig op de vraag of ze vooroordelen over het bestuurscentrum hebben. Ir. Jan Jansen, nu werkzaam bij het departement Maatschappijwetenschappen, heeft zelf op het bestuurscentrum gewerkt. "Ik weet wel dat iedereen die er nog nooit gewerkt heeft, het idee heeft dat ze daar niet hard werken. Ik kan je vertellen, er wordt op het bestuurscentrum wel degelijk hard gewerkt. Daar hebben ze geen roostervrije dagen." Op de vraag of hij nog meer vooroordelen kent, antwoordt hij dat hij daar even over moet nadenken. Na tien minuten belt hij terug. "Dit heb ik wel van horen zeggen, hoor. Het bestuurscentrum is nog steeds veel te groot. En je krijgt vaak geen antwoord. Maar even voor de duidelijkheid, dit zijn dus niet mijn woorden h?."

Ir. Jan van Nieuwenhuize, opleidingsco?rdinator Landinrichting heeft door zijn functie regelmatig contact met mensen op het hoofdkantoor. "Ze halen me vaak uit de nesten als er weer eens problemen zijn. Wat dat betreft werk ik prettig samen. Wat ik zelf erg jammer vind, is het feit dat door de reorganisatie een aantal mensen tussen wal en schip terecht is gekomen. Op die manier is er een heleboel know-how overboord gekieperd." Van Nieuwenhuize hoort regelmatig negatieve geluiden op de werkvloer over de huidige bestuurders. "Er heerst het idee dat ze veel te ver van de mensen op de werkvloer afstaan. Ze nemen besluiten die niet of slecht uitvoerbaar zijn. Verder struikelen veel werknemers over het feit dat er zo weinig overleg plaatsvindt met de mensen op de werkvloer. Wat je verder ook hoort, is dat mensen die reageren op genomen besluiten, meteen worden bestempeld als zwartkijkers. Ze zouden alle besluiten alleen maar op een negatieve manier bekijken, terwijl dit natuurlijk grote onzin is."

Een bron die liever anoniem wil blijven, omdat hij nog wat voor elkaar moet zien te krijgen bij het bestuur, vraagt zich af waar die tweehonderd mensen op het bestuurscentrum toch elke dag mee bezig zijn. "Toen ik nog student was, vroeg ik me dat echt af. Nu ik werknemer ben, weet ik het wel. Ik krijg elke week ongeveer tachtig brieven vol met onzin."| E.L.