Nieuws - 18 januari 2001

Het vooroordeel: Ceres

Het vooroordeel: Ceres

"Vooroordelen? Nee, die hebben we niet. Ook nooit gehad. We werken op een prettige manier samen en dat willen we graag zo houden." Maar ook: "Ceres is een boerencorps, dat binnen de corpora het minste meetelt."

Het antwoord van senaten van andere corporale verenigingen in Nederland op de vraag of ze vooroordelen hebben over Ceres is nogal voorzichtig. Geen van alle heeft vooroordelen en ze werken allemaal heel prettig samen met Ceres. Godert Zijlstra, rector van het Utrechts Studenten Corps: "Wordt dit gepubliceerd? Nou, ik kan alleen maar zeggen dat we erg prettig samenwerken. Vooroordelen hebben we totaal niet."

Teun Hofmeijer, voorzitter van jongerenvereniging Unitas noemt als vooroordeel dat het ballen zouden zijn. "Maar dat is echt een vooroordeel. Net zoals iedereen denkt dat wij van Unitas allemaal stink-alto's zouden zijn."

De vooroordelen die Ceres-president Karim Ispahani na enig aandringen noemt, ontkracht hij meteen en hij zet ze in een positief daglicht. Zo zou er volgens hem worden gedacht dat Ceresleden zich te goed zouden voelen om zich te mengen onder niet-leden. Dat is volgens Ispahani echter absoluut niet waar: "Als dat het geval is, zou ik me persoonlijk erg schamen voor onze leden. De kracht van Ceres is dat haar leden erg betrokken zijn bij de vereniging, maar dit betekent niet dat zij zich verheven voelen boven niet-leden en activiteiten buiten het Cerescircuit." Op de vraag of Ceres gezien wordt als een boerencorps, antwoord Ispahani dat Ceres binnen corporaal Nederland gezien wordt als een klein, schattig, groen clubje, met een uniek en intiem karakter.

Een tweedejaars student uit Groningen, die zelf lid is van het corps Vindicat atque Polit is niet zo mild, maar wil wel anoniem blijven. "Anders krijg ik allemaal gezeik." Volgens haar wordt Ceres wel gezien als een boerencorps. "Ze zijn dan misschien officieel wel een corps, maar dat neemt niemand serieus. Binnen de corpora telt Ceres het minste mee." Als voorbeeld noemt ze de vele grapjes die er over Ceres worden gemaakt in de almanak die elk jaar uitkomt. "In elke almanak staat iets over de andere corpora in Nederland, dus ook Ceres. In de almanak van drie jaar geleden stond bijvoorbeeld een opsomming van het grootste corpshuis van elke vereniging. Achter de naam van elk huis stond het aantal personen. Bij Ceres stond echter: 2,5 hectare. Een ander grapje ging over hoeveel kindjes er zijn ontstaan uit relaties binnen het corps. Bij Ceres stond er: geen kindjes, alleen maar varkens." | E.L.