Wetenschap - 30 mei 2002

Het paradijs ligt in Ethiopië

Het paradijs ligt in Ethiopië

De Gedeo, een volk in het zuiden van Ethiopi?, lijken het paradijs op aarde te bewonen. In de Rif-vallei produceren de Gedeo zonder machines, chemicali?n of terrassen koffie, honing, hout, groenten en fruit en het voor Ethiopi? typische ensete, een banaanachtige meerjarige plant.

Volgens promovendus Tadesse Kippie is het een van de meest productieve en stabiele landbouwsystemen die de mens ooit ontwikkelde. Het geheim van de teelt van de Gedeo, die al vijfduizend jaar bestaat, is volgens Kippie de diversiteit ervan. "De bodem is altijd bedekt en erosie krijgt geen kans door verschillende vari?teiten van meerjarige gewassen door elkaar, in verschillende stadia van groei. De diversiteit voorkomt ziekten en plagen." Een uitgekiend management door de lokale boeren zorgt ervoor dat de verschillende gewassen in verschillende groeistadia op het juiste moment onderhouden of geoogst worden. Boeren hebben daardoor een duurzame en voldoende grote productie van voedsel en hout, stelt Kippie.

Dat is in andere delen van Ethiopi?, met name in het noorden, wel anders. Daar is forse voedselimport nodig om de bevolking te voeden. Kippie wijt dat aan de monoculturen van granen die daar overheersen, waardoor erosie, ziekten en plagen grote risico's vormen. Volgens Kippie kunnen de verschillen in teeltsysteem verklaard worden uit cultuurverschillen tussen de bevolking van Noord- en Zuid-Ethiopi?. Kippie, die zelf voor de regionale overheid in het zuiden van Ethiopi? werkt, wil in overleg met de overheid in het noorden bekijken of boeren er kunnen leren van de lessen van het duurzame management van boeren in het zuiden. | J.T.

Tadesse Kippie Kanshie promoveerde op 22 mei bij prof. Roelof Oldeman, hoogleraar bosteelt en bosoecologie, en prof. Eric Goewie, hoogleraar maatschappelijke aspecten van de biologische landbouw.