Wetenschap - 19 april 2012

‘Het overkoepelende verhaal ontbreekt bij G500'

De jongeren in Nederland roeren zich. Onder leiding van Sywert van Linden heeft de ‘G500' een manifest opgesteld met politieke punten die jongeren gerealiseerd willen zien. Een goed, maar te beperkt initiatief, vindt bestuurskundige Gerard Breeman.

‘Van de ene kant prachtig natuurlijk. Goed dat de jonge generatie zich roert en opkomt voor haar belangen. Dat gevoel proef je overal: in de media wordt er ruim en welwillend aandacht besteed aan de punten van de G500 en Van Linden. Maar wat zijn die punten? Hypotheekrenteaftrek beperken, pensioenvoorzieningen eerlijk delen. Het is wel erg pragmatisch en opportunistisch allemaal. Je zou er nog een oproep tot solidariteit met de jongeren uit kunnen halen, maar dan heb je het ook wel gehad. De G500 constateert dat de belangen van jongeren niet goed vertegenwoordigd zijn, maar heeft daar geen verklaring of alternatief voor. Een overkoepelend verhaal is er niet. Dat vind ik jammer, een gemiste kans.
Wat dat betreft gaat de G1000-beweging in België dieper. Die signaleert problemen en pleit vervolgens voor een systeemwijziging om te voorkomen dat zulke problemen zich in de toekomst opnieuw voordoen. Maar misschien komt dat wel omdat we in Nederland denken onze zaken goed voor elkaar te hebben. De noodzaak voor grote veranderingen zien we niet zo in, zolang we zelf maar gelukkig zijn.
Een ander punt wat ik mis is het internationale aspect. Jongeren maken wereldreizen, studeren met Erasmus in het buitenland en chatten met leeftijdgenoten van over de hele wereld. Maar wat zie je bij de G500? Nederlandse problemen met Nederlandse oplossingen. En dat terwijl de afgelopen tijd juist gebleken is hoe sterk Nederland afhankelijk is van de EU en de wereld.
Dat de G500 zich buiten het politieke spectrum plaatst en eigenlijk alle partijen aanspreekt is ook niet heel nieuw. We leven in een tijdperk waarin partijoverstijgende ‘bewegingen' en one issue parties steeds belangrijker worden als een vehikel om doelen te verwezenlijken. Daar is wat mij betreft niks mis mee, een fact of life. Politiek bestuur is een dynamisch proces waarin voortdurend nieuwe wegen worden gezocht. De G500 is in dat speelveld een sympathiek, maar bescheiden nieuw gezicht.'