Nieuws - 12 april 2007

Het nieuwe leren

In het artikel ‘Kropff en zijn onderwijshuis’ in Resource 25 stelt rector Martin Kropff dat de overgang naar competentiegericht onderwijs op Van Hall Larenstein goed is gegaan. Uit de discussieavond die de Wageningse Studenten Organisatie op 27 februari organiseerde voor studenten van de hogeschool bleek echter dat de overgang allesbehalve soepel is verlopen en dat de implementatie van ‘het nieuwe leren’ nog lang niet optimaal is.
Ten eerste worden studenten te weinig begeleid. De docenten die dit moeten doen (coaches) zitten volgens de studenten nog in een testfase. De projecten en de te leren competenties veranderen regelmatig binnen een periode.
Ten tweede wordt er niet veel cursorisch onderwijs gegeven. De weinige theorielessen die er zijn hebben vaak geen relevantie voor het project van dat moment. Studenten krijgen het gevoel dat zij weinig kennis opdoen. Daarnaast wordt er nauwelijks gewerkt met studieboeken zodat studenten daar niet op terug kunnen vallen.
Ten derde is er een probleem op het gebied van feedback en beoordeling. De verslagen die studenten gedurende het jaar schrijven worden niet beoordeeld. Er vinden slechts tweejaarlijks assessments plaats. Daarvoor krijgen de studenten wel een cijfer. Echter, de beoordelaar van het verslag is niet de docent die voor de begeleiding heeft gezorgd, zodat studenten onaangenaam verrast kunnen worden. De studenten vinden bovendien twee assessments per jaar niet voldoende. Wanneer je een van de toetsen uit de periode van assessment niet haalt, moet je álle toetsen opnieuw doen.
Bovengenoemde problemen zijn slechts een greep uit alle problemen die spelen op Van Hall Larenstein. De studenten ervaren ook nadelen van de fusie met Wageningen UR en de verhuizing naar Wageningen. De beloofde voordelen zoals betere faciliteiten en betere onderwijskwaliteit zijn nog niet waargemaakt.
De studenten voelen zich machteloos. In elke bestuurslaag ervaren ze dat hun klachten niet serieus behandeld worden. Structurele problemen worden afgedaan als ‘incidenten’. Als studentenvakbond maken we ons sterk voor de studenten van Van Hall Larenstein in Wageningen. Door middel van deze brief willen we de problemen onder uw aandacht brengen en vragen we u om structurele oplossingen op korte termijn.