Nieuws - 17 januari 2013

Het mooiste dictaat van Wageningen

'Landschappen van Nederland' heet het boek. Pardon, de box. Twee boeken, samen ruim negenhonderd pagina's. Hét Wageningse standaardwerk over onze landschappen, hun ontstaan en gebruik. Een monsterklus, geklaard door de pensionado's Toine Jongmans, Rob van den Berg van Saparoea en Meindert van den Berg (oud-TNO) aangevuld met Marthijn Sonneveld en meesterdocent Gert Peek (beiden Landdynamiek).

10-Landschapdoorsnee.jpg
Het boek werd vlak voor de jaarwisseling gepresenteerd. Initiatiefnemer Toine Jongmans licht toe.
Waarom dit boek?
'Het is altijd mijn wens geweest om mijn colleges over bodemkunde en geologie nog eens in boekvorm uit te geven. Daar is het nooit van gekomen. Aan het eind van mijn loopbaan heb ik de leiding van de leerstoelgroep voorgesteld om dat alsnog te gaan doen. Maar ik kan dat niet alleen. Vandaar dit gezelschap.'
We zijn nu zes jaar verder. Is het uit de hand gelopen?
'Ja, ontzettend. In het begin dachten we: dat schrijven we wel even op. Maar zo werkt dat niet. Als je gaat schrijven, ga je weer zaken lezen en checken.  Je ziet nieuwe dingen, ontwikkelt nieuwe ideeën. We hadden gedacht in 2010 klaar te zijn. We zijn als enthousiaste onervaren boekenschrijvers  begonnen, dan krijg je dit.'
Het boek telt meer dan duizend illustraties. Is dat ook uit de klauwen gelopen?
'Nee, we hebben van meet af aan gezegd: er moeten veel illustraties in, want dat werkt. Vooral in kleur. Luchtfoto's, hoogtekaarten, doorsnedes . Daarom is het boek ook in landscape-formaat gedrukt; dan kunnen figuren dichter bij de tekst worden gezet.'
En de prijs loop ook aardig op. Is bijna honderd euro voor een studieboek niet te duur?
'Door subsidies is het onder de honderd euro gebleven. Ik geloof dat WUR-studenten er maar 95 euro voor hoeven betalen. Dat is niet te veel; dat is minder dan 45 glaasjes bier.'
Is dit het mooiste studieboek van de universiteit?
'Frank Berendse heeft onlangs een mooi boek uitgebracht over de natuur in ons land. Jan den Ouden eentje over bosbouw. Deze past in dat rijtje.'
Maar is het nou een naslagwerk of een studieboek?
'Het doel was om beide te ­verenigen. Maar dat is niet mak­kelijk. Naar mijn persoonlijke ­mening is het meer een naslagwerk geworden, dat ook buiten­gewoon goed als studieboek is te gebruiken.' 

Landschappen van Nederland. Geologie, bodem en landgebruik.  Jongmans, Van den Berg, Sonneveld, Peek en Van den Berg van Saparoea. Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-908686-213-9,  € 99,50 euro.