Nieuws - 12 december 2013

Het licht doen zien

tekst:
Rob Ramaker

Na een probleemloze studie lopen tal van studenten alsnog vast bij het maken van hun thesis. Tegenslag tijdens de stage kan een oorzaak zijn. Of moeite om het project te organiseren. Maar bovenaan de lijst staat het gevreesde writer’s block. ‘Er wordt weinig aandacht aan besteed.’

Gerco studeert Biologie. Tiendejaars is hij inmiddels en daarmee misschien wel een van de langstzittende studenten van Wageningen. Oorzaak: de vertraging die hij opliep tijdens het schrijfwerk voor zijn theses en stages. Achteraf begrijpt hij wel wat er misging: ‘Ik vind het moeilijk om in mijn eentje achter een pc te werken. Zeker wanneer de deadline nog ver is, valt het me zwaar hiervoor de motivatie en discipline op te brengen.’ Wat hierbij niet hielp was dat hij telkens grote projecten bedacht. Gerco: ‘Daar kun je heel erg in verdwalen.’ Inmiddels werkt hij al bijna twee jaar aan zijn masterstage.

Studieadviseurs zien vaker dat studenten aan te ambitieuze, slecht afgebakende projecten beginnen. ‘Het is ook heel moeilijk een goed onderzoeksvoorstel te schrijven,’ zegt studieadviseur Nynke Post Uiterweer. Bovendien zijn er allerlei praktische problemen waar ze over struikelen, zoals tegenzittende experimenten.

Schuitgroepen
Maar bovenal is het schrijfproces de boosdoener. ‘Ik merk dat studenten gewoon niet kunnen schrijven,’ zegt studieadviseur Neeltje van Hulten, die met name bachelorstudenten begeleidt. ‘Ze hebben hun schrijfdoelen niet helder, kiezen een te groot verhaal en kunnen de rode draad niet vasthouden.’ Waarom studenten juist worstelen met schrijven, weet Van Hulten niet. In het curriculum wordt er, naast andere academische vaardigheden, zeker aandacht aan besteed. Heeft een student moeite met schrijven, dan moedigt ze hem of haar aan de cursus academic writing te volgen. Wel mist Van Hulten een schrijfcentrum in Wageningen, waar studenten met een writer’s block worden geholpen. Begeleiders helpen namelijk zelden bij het schrijfproces maar focussen puur op de wetenschap.

‘Er wordt binnen Wageningen Universiteit weinig specifi eke aandacht besteed aan vertraging rondom het afstuderen,’ beaamt Nynke Post Uiterweer. ‘Ik zie dat op andere universiteiten wel begeleidingsgroepjes bestaan voor afstudeer- en stagevastlopers.’ Wel zijn er in Wageningen de zogeheten Schuitgroepen van studenten die elkaar onderling helpen met hun uitstelgedrag, onder begeleiding van een studentpsycholoog. Bij Post Uiterweers eigen studie Internationaal land- en waterbeheer pakken studiebegeleiders sinds kort het uitstelgedrag al aan in de bachelorfase. Na terugkeer van een buitenlandse project wordt het schrijfwerk strak georganiseerd: ‘Studenten moeten hun werk onderling presenteren, structureren en hun stukken aan elkaar laten lezen. Ik heb nog geen cijfers, maar mijn indruk is dat er nu veel minder uitlopen in de zomervakantie.’

Onderduiken
In extreme gevallen komt het voor dat studenten ‘onderduiken’. Dit gebeurt uit schaamte over hun vertraging of niet gehaalde deadlines. Ze nemen dan niet langer hun telefoon op en laten mail onbeantwoord. Dat werkt niet alleen contraproductief voor de studenten, maar ook voor begeleiders kan het belastend zijn, vertelt voormalig studieadviseur Guusje Bonnema. Zo begeleidde zij ooit een ‘bovengemiddelde’ Chinese studente die een prima thesis had geschreven. Na haar stage raakte ze echter opeens zoek. E-mail werd niet meer beantwoord, telefoonnummers veranderden en niemand wist waar ze was. Pas anderhalf jaar later dook ze weer op. In China. Bonnema: ‘Tijdens de stage had ze zoveel tegenslagen gehad, dat ze er depressief van was. Zelfs met een verlenging vond ze haar stage niet goed genoeg. Ze had zo’n negatief zelfbeeld en durfde er met niemand over te praten, waardoor ze terug is gegaan.’

Het is volgens Bonnema lastig te voorspellen wie het moeilijk krijgen. Het heeft in ieder geval niets met kwaliteit te maken. Ook Post Uiterweer heeft wel eens proberen te voorspellen wie zal worstelen met de thesis op basis van resultaten uit het eerste halfjaar studie, maar zonder succes. ‘Een masterthesis is echt wat anders.’ Biologiestudent Gerco hoopt in ieder geval dat het er voor hem spoedig op zit, maar momenteel werk hij nog druk aan zijn Afrikaanse insectenboek. ‘Het wordt vast een mooi boekje,’ zegt hij, maar het zal vooral een opluchting zijn wanneer het af is. En wat hij studenten die nog moeten beginnen zou aanraden? ‘Wanneer je moeite hebt met schrijven, kies een vastomlijnd project.’