Organisatie - 5 juli 2007

‘Het leger werkt wel degelijk aan wederopbouw’

Hoogleraar Humanitaire hulp en wederopbouw Thea Hilhorst was vorige week drie dagen op bezoek in kamp Holland in Uruzgan. Samen met opiniemakers en hoofdredacteuren van de Volkskrant, NRC en HP/de Tijd sprak ze uitvoerig met generaal Dick Berlijn, maar ook met Afghaanse ministers, ngo’s en de staf van het Afghaanse leger.

932_nieuws.jpg
Hilhorst is redelijk positief over de Nederlandse bijdrage aan de missie in Afghanistan. ‘Er wordt wel degelijk gewerkt aan de wederopbouw, vooral van het veiligheidsapparaat van leger en politie.’ In Nederland wordt de discussie over de missie veel te simplistisch gevoerd, vindt Hilhorst. ‘Er wordt veel gevochten, maar daarmee is het geen vechtmissie. Ook is het niet alleen een vredesmissie. En het gaat niet om het aantal scholen dat gebouwd wordt. Was het maar zo simpel. Het is een veiligheidsmissie die zich erop richt om het leger en de politie op te bouwen zodat die in de toekomst zelf de ordehandhaving aankunnen. Dat kan niet los gezien worden van de opbouw van de Afghaanse overheid want de grote vraag is of die straks voldoende betrouwbaar is om dat leger te leiden.’
Er is namelijk geen sprake van dat volgend jaar de Taliban verslagen zal zijn of de drugshandel onder controle is, zegt Hilhorst. Als de Nederlandse missie in augustus 2008 afloopt, zal het veiligheidsprobleem in Afghanistan net zo groot zijn als nu. De vraag of Nederland die missie dan moet voortzetten moet daar volgens Hilhorst ook niet van afhangen. De vraag die beantwoord moet worden is of het Afghaanse veiligheidsapparaat het zelf kan redden. ‘En of Nederland en de NAVO vertrouwen hebben in de Afghaanse overheid. Verloopt het proces goed, is de overheid niet te veel langs etnische lijnen georganiseerd? Dat is de vraag.’
De opbouw van regering, leger en politie van Afghanistan door ISAF stond centraal in het bezoek van 48 uur. ‘Doel van Defensie was om ons te laten zien hoe de benadering van de drie D’s werkt: defensie, development en diplomatie. Maar omdat er een week eerder zware gevechten bij Chora waren, kreeg dat relatief veel aandacht. De journalisten in de groep moesten natuurlijk met een verhaal daarover terugkomen.’ Die gevechten waren de zwaarste van het Nederlandse leger sinds Korea, zegt Hilhorst. Voor het Afghaanse leger zijn deze confrontaties met de Taliban een soort on the job training.
De opbouw van het Afghaanse veiligheidsapparaat maakt wel voortgang, zegt Hilhorst, maar ligt niet op schema. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan rekruten die in Uruzgan willen werken. Maar Hilhorst vindt het vooral een misser dat er zo weinig aandacht is geweest voor de politie. ‘Er is nu een interessante ontwikkeling waarbij een soort hulppolitie getraind wordt. Dat zijn lokale mannen die in hun eigen dorp de orde bewaken. Dat kan heel goed gaan, maar de vraag is ook hierbij wie deze mannen aanstuurt en controleert. Het kunnen ook minipotentaten worden. Toen ik er was kwam net het bericht dat een jongetje door een hulppolitieman aangerand was. Ze kunnen zich ook aansluiten bij de Taliban of verzeild raken in drugshandel of in vetes tussen dorpen. Maar het kan ook het begin zijn van lokale opbouw.’