Nieuws - 11 januari 2001

Het is waar: groen wonen is gezond

Het is waar: groen wonen is gezond

Wonen in een groene omgeving is goed voor de gezondheid. Die volkswijsheid is nu gestaafd via een analyse van onderzoekers van Alterra, het onderzoekinstituut voor gezondheidszorg Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Mens en Maatschappij werd gepubliceerd.

Tien procent meer groen in de directe woonomgeving maakt mensen vijf jaar jonger, zo kun je kort door de bocht de conclusie uit het onderzoek formuleren. Socioloog en mede-auteur dr. Sjerp de Vries van Alterra is liever nauwkeuriger: het aantal gezondheidsklachten per inwoner is 0,15 lager bij tien procent meer groen in de woonomgeving. Het aantal klachten daalt dan naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van een vijf jaar jonger iemand.

De analyse is grootschalig. Het Nivel vroeg ongeveer tienduizend mensen bij honderd huisartsenpraktijken naar het aantal gezondheidsklachten in de voorafgaande twee weken, de geestelijke gezondheid, en hun oordeel over hun algehele gezondheidstoestand. Alterra bepaalde de hoeveelheid groen in de woonomgeving met de digitale kaart LGN3, waarin het grondgebruik in grids van 25 bij 25 meter is vastgelegd.

Met het onderzoek wordt volgens De Vries een eerste stap genomen voor een verdere wetenschappelijke bevestiging van de volkswijsheid dat natuur gezond is. De Vries wil nu inzoomen op de woonomgeving. Onderzocht wordt zo of de verwachting klopt dat centrumbewoners minder gezond zijn dan bewoners aan de groene randen. Dat is onder andere van belang voor het compacte bouwen waar in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening op wordt aangestuurd. Daarnaast wil De Vries kijken naar specifieke ziekten, zoals astmatische aandoeningen. | M.W.