Wetenschap - 18 september 2014

‘Het is totaal fifty-fifty’

tekst:
Nicolette Meerstadt

Schotland stemt vandaag over onafhankelijkheid van Engeland. Marc Metzger is Senior Lecturer bij de Universiteit van Edinburgh. Daarvoor studeerde, promoveerde en werkte hij bij Wageningen UR. Hij vertelt over de sfeer in Schotland.

Hoe is de stemming daar?
‘Het is totaal fifty-fifty hier op de universiteit, ik kan geen voorspelling doen. Maar het referendum polariseert de mensen om me heen wel. Ik krijg dagelijks emails uit beide kampen. ‘Denk aan je pensioen, denk aan de financiering van je onderzoek’. Er worden zulke dramatische scenario’s geschetst, dat het lastig is de consequenties echt te overzien.’

Waarom willen Schotten eigenlijk onafhankelijk worden? Het lijkt nogal drastisch.
‘Schotland is veel progressiever dan Groot Brittannië in zijn geheel, maar dat zie je niet terug in de nationale politiek. Gratis gezondheidszorg en collegegeld, meer oog voor milieu, daar staat Schotland voor.  De vraag is of je dat als onafhankelijk land beter kunt dan in een groot geheel.’

Stel het wordt een ‘ja’. Wat zijn de consequenties voor universiteiten?
‘De angst is dat er op termijn minder geld binnenkomt voor onderzoek. Is de Schotse pot even vol als die in het zuiden? Zo niet, dan gaan de beste onderzoekers wellicht weg. Schotse studenten betalen nu geen collegegeld, de overheid financiert dat. Maar misschien wordt dat minder. Dat zou slecht nieuws zijn voor de kenniseconomie. Aan de andere kant is het immigratiebeleid nu zo streng dat buitenlandse studenten die willen betalen soms niet kunnen komen.’