Nieuws - 23 mei 2012

Het is nog lastig concentreren in Actio

Medewerkers ervaren de positieve invloed van Het Nieuwe Werken in Actio, maar de flexibele werkplek maakt concentratie wel moeilijker.

6_Actio_Het_Nieuwe_Werken.jpg
De medewerkers van het Facilitair Bedrijf die sinds september zonder vaste werkplek werken zijn in meerderheid positief over het nieuwe concept. Dat blijkt uit een enquĂȘte van het Delfts bureau Center for People and Buildings. Van de ondervraagden zegt 64 procent een positieve invloed te ondervinden van het nieuwe concept. 27 procent is neutraal en 9 procent spreekt van een negatieve invloed.
De ervaringen met Het Nieuwe Werken in het nieuwe FB-gebouw Actio zijn interessant omdat dit een pilot is voor Wageningen UR. Bij gebleken succes zullen ook andere afdelingen de flexibele werkvorm invoeren.
Het Facilitair Bedrijf is ondergebracht in het nieuwe Actiogebouw, met veel open ruimtes en een aantrekkelijke inrichting. Medewerkers worden geacht dagelijks een werkplek te kiezen die aansluit bij de activiteit van dat moment. Dat zogeheten Nieuwe Werken bevordert het delen van kennis en stimuleert de creativiteit, zo blijkt uit de enquĂȘteresultaten. Ook de architectuur en de uitstraling van het gebouw worden goed beoordeeld. Het oude gebouw bestond deels uit noodbarakken.

Moeilijk concentreren
Maar kritische kanttekeningen worden er ook gemaakt. Tijdens de nulmeting in het oude gebouw was 82 procent van de FB-medewerkers nog tevreden over de concentratiemogelijkheden. Nu blijkt dat nog maar 58 procent te zijn.
In het oude gebouw zaten FB-medewerkers met een of twee mensen op een kamer. Wie zich in Actio wil concentreren moet eerst verhuizen, van een zaal naar een individuele werkruimte. Opdrachtgever Annet de Haas, hoofd Location Facilities, vermoedt dat die concentratieplekken nog niet goed gebruikt worden. 'Het is nog niet zo dat we hier voor iedere taak de juiste werkplek opzoeken. Mensen vinden dat nog lastig. We gaan daarover praten en ik hoop dat ze straks beter de weg weten te vinden.'
Ook daalde de tevredenheid voor privacy op de werkplek, maar anders dan bij het concentreren vinden de FB-ers privacy niet erg belangrijk. Ook bij andere bedrijven die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd, daalde de waardering voor privacy en concentratiemogelijkheden.
In het najaar volgt nog een tweede nameting. De definitieve evaluatie van Het Nieuwe Werken in Wageningen wordt eind 2012 verwacht.