Wetenschap - 17 december 2019

Het groene Nederland van 2120

tekst:
Roelof Kleis
7

Het Nederland van de toekomst is een stuk groener dan nu. Dat is het eerste wat opvalt aan de door WUR gemaakte kaart Nederland 2120.

© WUR

En dat is niet toevallig. Het project, uitgevoerd voor de rijksoverheid, heet ‘Een natuurlijke toekomst voor Nederland in 2120’. Die toekomst, waarin de natuur op één staat, werd uitgewerkt door een team van Wageningse ecologen en landschapsarchitecten. ‘Zo’n uitwerking was hard nodig’, zegt ecoloog Martin Baptist. ‘We moeten toe naar een ander gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Met deze kaart geven we daar richting aan.’

Drijvende eilanden
In het ‘nieuwe verhaal’ voor Nederland krijgt de natuur ruim baan. De hoeveelheid bos is verdubbeld, het totaal aan landbouwgrond gehalveerd en de productie van de veehouderij is tot een derde geslonken. De (natuurinclusieve) landbouw vindt bovendien nog vooral plaats op geschikte gronden in Zeeland, Groningen en de Flevopolder. Een deel van de voedselproductie (zeedieren, wier) verkast naar drijvende eilanden op zee. 

We brengen niet alleen het groen naar de steden, maar ook de steden naar het groen
Ecoloog Martin Baptis

Steden worden groener door de aanleg van stedelijk bos en voedselbossen. Nieuwe woningbouw vindt daarnaast vooral in het oosten en zuiden van ons land plaats. Baptist: ‘We brengen niet alleen het groen naar de steden, maar ook de steden naar het groen. Dus op de hogere delen van Nederland, in Brabant en langs de randen van de Veluwe.’ In 2120 leven ruim 20 miljoen mensen in Nederland.

Brede duinen
Rivieren kronkelen in het nieuwe Nederland als brede groene linten door het landschap. De IJssel wordt dubbel zo breed om het overtollige water van de Rijn af te voeren. Ook de duinen worden twee keer zo breed, om Nederland te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. De Noordzee wordt naast voedselproductie intensief gebruikt voor het opwekken van zonne- en windenergie.

Maar hoe realistisch is dit toekomstige Nederland? Volgens Baptist is het zeker geen utopie. ‘We hebben bewust gekozen er geen scenariostudie van te maken, met extremen waarbinnen van alles mogelijk is. We presenteren één beeld, waar we naartoe moeten werken. Het beeld is op sommige punten zelfs behoorlijk behoudend. Dit geeft de richting weer waar het volgens ons naartoe moet.’

 

Re:acties 7

 • Elisa

  Nederland en de marketing...Nederland heeft al bijna geen natuur en deze wordt gehalveerd...hoe kunnen jullie dit als iets positiefs verkopen. Niet meer bouwen, geboorteaantalen controleren... minder kinderen...minder consumeren, minder alleenwonen, meer duurzaam energie produceren...NL is de laatste in de klas van EU wat betreft productie van duurzame energie!!!
  Meer kritisch zijn, dat is wat je hier in NL mist!

  Reageer
 • S. van Rijn

  Ik vind dit erg mooi en vooruitstrevend. Er zijn meer mensen en dat gaat niet afnemen (migratie). Met deze plannen laten wij iets dat toekomst en natuur bestendig is voor de volgende generaties.
  Waarom blijven wij inderdaad met z’n allen op het kleine randstad gedeelte zitten?
  Verminderen van bouw en veeteelt grond is nu inderdaad erg jammer voor een kleine groep, maar de mens is altijd vindingrijk geweest en zal ook dan een oplossing vinden. Ook zo de dieren, de natuur gaan zich aanpassen. Als we afgelopen jaren alle natuur hebben verwijderd in de randstad en nu instaat zijn door de technologieën weer bossen te creëren voor de toekomst dat is toch mooi. Ik zie liever dat ons belastinggeld hier in wordt geïnvesteerd in plaats van het Koningshuis of de wachtgelden van de ambtenaren.

  Reageer
 • Magda Gies Broesterhuizen

  Wat weg is komt nooit meer terug. Door deze plannen is Nederland straks een grote stad met een beetje groen ertussendoor. Ik heb medelijden met alle dieren, vogels en insecten die continu verdreven worden uit hun natuurlijke leefomgeving. Ik hoop eerder dat de bevolking in 2120 terug gebracht is naar 10 miljoen en dat de dierenrechten en zorgvuldig omgaan van de natuur in de grondwet zijn opgenomen. Voor het algemeen gezondheid en welzijn van mens en dier is dit een veel betere oplossing.
  De drang van de mens naar ongebreidelde groei heeft ook een keerzijde.

  Reageer
 • Henry

  De hoeveelheid landbouwgrond gehalveerd, een deel van de voedselproductie naar zee. 3 miljoen Nederlanders extra.

  Wat is eigenlijk het maximum aantal Nederlanders dat Nederland duurzaam voeden met kringlooplandbouw?
  Is daar al onderzoek naar gedaan?

  Reageer
 • Geert

  Als veel van de huidige industrielandbouw eindelijk wordt opgedoekt komt er meer dan genoeg ruimte vrij voor woningbouw. Dan eindelijk ruime en groene wijken in plaats van de huidige trieste hokjesbouw.

  Ik kijk uit naar een tijd zonder overgesubsidieerde tractorgekkies en met natuurinclusieve landbouw!

  Reageer
  • Context

   52% van Nederland is landbouwgrond. Dit is niet veel hoger dan in andere landen ter wereld.

 • Betoncentrale

  'We brengen niet alleen het groen naar de steden, maar ook de steden naar het groen' Lees: We bouwen het beetje platteland dat Nederland nog heeft vol.

  Reageer

Re:ageer