Nieuws - 1 januari 1970

Het gebouw waarin vroeger de drukkerij Ponsen & Looijen zat en dat in bezit

Het gebouw waarin vroeger de drukkerij Ponsen & Looijen zat en dat in bezit

Het gebouw waarin vroeger de drukkerij Ponsen & Looijen zat en dat in bezit

is van de SSHW, is deze week ten prooi gevallen aan de slopershamer. Het
pand, gelegen tussen de Vijzelstraat en de Herenstraat in Wageningen, maakt
plaats voor nieuwbouw. Op de begane grond komt vijfhonderd vierkante meter
ruimte beschikbaar voor kantoren en winkels en boven komen zesendertig
studentenkamers. Deze worden gebouwd in een aantal woningen die op zich ook
als geheel verhuurd kunnen worden. De kamers zijn bedoeld voor mensen die
van een grote studentenafdeling willen doorstromen naar een kleinschalig
complex in de binnenstad. De bouwplannen zijn nog niet goedgekeurd, maar
adjunct-directeur Jan Harkema van de SSHW zegt dat vanwege de
voortschrijdende verloedering van het gebouw toch vast is overgegaan is tot
sloop. ,,Bovendien kunnen we nu meteen aan de slag als de plannen worden
goedgekeurd.’’
De SSHW neemt op korte termijn ook een besluit over Salverdaplein 13, het
huis op de hoek met de Herenstraat waar ze ook eigenaar van is en dat sinds
vorig jaar gekraakt is. “We gaan het geschikt maken voor bewoning door
studenten of verkopen