Nieuws - 7 april 2011

'Het emotioneert mij ookt'

Inwoners van Kootwijkerbroek stonden op 18 maart tijdens een hoorzitting van het ministerie van EL&I opnieuw tegenover de autoriteiten met de stelling dat de MKZ-ruiming van 2001 onrechtmatig was. Aldo Dekker van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad legde daar uit dat het MKZ-virus wel degelijk was aangetoond bij een kalf uit Kootwijkerbroek. Was de hoorzitting zwaar?

'Het emotioneert mij ook dat er toen tienduizenden dieren zijn gedood. Ik begrijp dat de mensen tegenover je daar  nog steeds  moeite mee hebben. Dat was zwaar. Tegelijkertijd was ik blij dat ik mijn verhaal kon vertellen voor zoveel direct betrokkenen. We hebben heel vaak reactief geantwoord. Nu kon ik helder toelichten en onderbouwen dat de uitslag van de MKZ-test correct was en dat de ruiming van dieren destijds noodzakelijk was.
Er zijn tientallen zaken geweest. Drie dagen na het besmet verklaren van het bedrijf in Kootwijkerbroek was er al een rechtszaak tegen de maatregelen. Daarbij zijn onze uitslagen uitgebreid besproken. We hadden met drie testen, die onafhankelijk van elkaar plaatsvonden, MKZ vastgesteld bij het bewuste kalf. Dit werd later bevestigd met een test op een tweede monster van hetzelfde dier.
Later vroegen belanghebbenden om onafhankelijk DNA-onderzoek. Met dat onderzoek in 2003 staat de juiste identiteit van de monsters waarin MKZ is aangetoond vast. Daarna is zelfs aan de Europese rechter gevraagd of ID-Lelystad wel bevoegd en capabel was. En we hebben ze op verzoek van de rechter inzicht gegeven in de laboratoriumprotocollen. Deze zijn nu allemaal openbaar gemaakt.
Het frustreert mij dat veel van onze informatie keer op keer ter discussie wordt gesteld.
Alles wat wij zeggen wordt als onwaar betiteld, hoewel er tot dusverre geen tegenbewijs is geleverd voor onze onderzoeksresultaten. De sfeer tijdens de hoorzitting was soms emotioneel en het is onplezierig als je door de tegenpartij persoonlijk verantwoordelijk gesteld wordt voor de tragedie die men meegemaakt heeft.'