Nieuws - 6 december 2001

Het debat: Valt er nog wat te klagen?

Het debat: Valt er nog wat te klagen?

'Mopperen is ??n ding, opschrijven is een tweede'

"Als wij deze week niet worden overspoeld met klachten en gemopper, is dit de laatste muizenis", zo verzuchtte hoofdredacteur Korn? Versluis in het vorige nummer. Spontaan kwamen de mailtjes binnen. Opmerkelijk genoeg alleen van de universiteit.

Dr Maurice Franssen, universitair hoofddocent Organische Chemie: "Als je een probleem hebt (en die zijn er genoeg aan deze instelling) dan wil je niet dat dat in de rubriek Muizenissen komt, maar in een serieus artikel. Neem bijvoorbeeld mijn muizenis over de verlofdagen van een aantal maanden terug. Ik heb mijn zin gekregen, we hebben het cafetariasysteem, maar het is de vraag of ik er gebruik van ga maken. Het is namelijk onduidelijk wie de rekening betaalt: de leerstoelgroep, of WU-Centraal. Onze leerstoelgroep staat al dik in het rood, kan ik het maken om ze nog meer op kosten te jagen? Als je HRM belt, dan 'heeft daar nog niemand over nagedacht'. Dat is geen muizenis meer, dat is een grof schandaal! Waarom wel een dure website plus brochures ontwerpen, maar niet nadenken over de financi?le consequenties van het uitvoeren van Optare?

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Opheffing ondersteunende diensten, kortingen op alle budgetten, enzovoorts. Nee, de sfeer op de vakgroep is gelukkig goed en de inhoud van mijn baan is de beste die ik me kan wensen, maar de arbeidsomstandigheden zijn dit jaar naar een absoluut dieptepunt gezakt. En dat is geen muizenis."

Dr Dick Verduin, leerstoelgroep Virologie en lid Overlegorgaan Personeelsaangelegenheden: "Mopperen is ??n ding, opschrijven is een tweede. Mopperen gebeurt bij voorkeur tegen die mensen die er niets aan kunnen doen. Schrijf je het op voor het Wb, dan zou iemand die er iets aan kan doen het ook nog kunnen lezen. Zo werkt het dus niet.

Daarnaast kijk je wel uit om serieus gemopper aan het papier toe te vertrouwen. Onze integrale managers met name op het middenniveau houden niet van kritiek en als je dan toch kritisch bent, is men niet te beroerd om eens een 'goed' gesprek met je te hebben.

Als je het rapport over het werkdrukonderzoek bij DLO hebt gelezen, twijfel je er niet aan of er voldoende voer is voor gemopper."

Drs Ynte van Dam, leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag: "Ik denk dat de terugloop van het aantal muizenissen een direct gevolg is van een of meer van de volgende factoren:

1) Een werkdruk die alle perken te buiten gaat, zodat je domweg geen tijd meer hebt om een klacht of probleem zodanig te formuleren dat je hem wereldkundig kunt maken. Als het nog iets erger wordt, hebben we zelfs geen tijd meer om tegen elkaar te mopperen.

2) Zodanig snel verslechterende werkomstandigheden dat je niet eens meer weet waar je moet beginnen met kankeren. Als je eenmaal begint, kun je met goed fatsoen niet meer ophouden.

3) Het groeiende besef dat er toch niets met je klachten gedaan wordt, anders dan dat je de volgende sigaar uit eigen doos gepresenteerd zal krijgen.

4) Een rap teruglopende betrokkenheid bij de organisatie. En ik denk dat op termijn dit laatste het ergste is. Zo langzamerhand zijn er steeds minder mensen die het zelfs nog maar de moeite vinden om te mopperen op deze organisatie.

En verder zitten we allemaal al een heel eind op de leercurve. Inmiddels heb ik in elk geval geleerd dat als ik nu misschien denk dat ik iets te klagen heb, ik over een jaar zal weten dat het nu eigenlijk best nog meeviel: Cheer up, the worst is yet to come!"

Michiel Uitdehaag, student Landinrichtingswetenschappen: "Ik vrees dat de motivatie om naar aanleiding van een irritatie een stuk te schrijven, gering is. Het zijn ook zoveel irritaties!

Ik heb bijvoorbeeld een probleem met de kopieerkaarten. Eerder kocht je een kaart in een zuil, waar je ook gelijk kon opwaarderen. Zowat ieder gebouw had zo'n zuil. Maar nu? De apparaten zijn aangepast aan de euro, heet het, maar de meeste zijn gewoon weggehaald. Je wilt iets kopi?ren op de Hucht en dan moet je eerst naar het scheikundegebouw fietsen.

Ik vind het werkelijk een belachelijk systeem. Ik weet dat we hier de grootste kopieerders zijn van Wageningen, dat heeft met de studie te maken. Is het dan niet logisch een kaartenautomaat plus opwaardeerder te krijgen? Nee, wel twee op de Dreijen en een op Zodiac.

Dit getuigt van een kortzichtigheid over de locatie van plaatsing, van ge?mmer over een paar centen vanwege de aansluitkosten en van het feit dat service niet hoog in het vaandel staat op deze universiteit."

Ir Marian Stuiver, leerstoelgroep Rurale Sociologie: "Het Wb van 22 november kopt met 'Werkdruk opvallend hoog, betrokkenheid gering'. Een week later staat dat niemand meer iets te muizenissen heeft. Valt er niets meer of durven we niet meer te klagen dan? Of zitten alle klagers in de ziektewet?

Ik maak me best wel zorgen over al die mensen die last hebben van reorganisaties, te hoge werkdruk, rsi etcetera, maar wat nog meer zorgwekkend is, is dat dit vaak niet gehoord mag worden. Er wordt over gesproken met vrienden, familie of bedrijfsarts, maar velen lijken de moed op te geven het als een structureel probleem aan te kaarten. Volgens mij hangt dit ook samen met die positivo-aanpak vanuit managementtheorie?n (je kent dat wel: problemen zijn uitdagingen enzovoort).

Stand up for your rights! Door alle reorganisaties en toenemende commercialisering van de wetenschap is de lol voor de beetje betrokken onderzoeker er binnenkort wel af. Zelf wil ik nog best een tijdje in dit vak blijven, dus ik ben wel voor een herwaardering van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek."

Tekening Henk van Ruitenbeek

STREAMERS

'Dat is geen muizenis meer, dat is een grof schandaal'

'Of zitten alle klagers in de ziektewet?'

'Cheer up, the worst is yet to come!'