Nieuws - 1 januari 1970

Het charmeoffensief van Rutte

Staatssecretaris Mark Rutte wil met de invoering van leerrechten de Begeisterung bij studenten terugbrengen. Vorige week was hij in Wageningen. Dat hij zijn publiek niet kon overtuigen wist hij van tevoren. Maar dat weerhield hem er niet van een charmeoffensief door te zetten. Met als resultaat: geen medestanders, maar wel een paar fans.

Bij zijn aankomst was de hal van het Scheikundegebouw bezaaid met 'demonstuderende' studenten. Op de grond gezeten luisterden ze naar het geïmproviseerde college dat docent dr. Paul Hebinck daar met microfoon en gitaarversterker gaf. Rutte liet zich echter niet kennen en stapte triomfantelijk tussen de studenten door, om vervolgens zelf ook plaats te nemen. Hij had er zichtbaar zin in, bleek even later ook tijdens het debat. Met opgestroopte mouwen en vol zelfvertrouwen verdedigde hij zijn plannen voor de invoering van leerrechten.
Het debat begon direct goed met de stelling van Gonne Beekman, één van de drie studenten die het tegen hem opnamen, dat Rutte door studenten minder tijd te geven voor hun studie de verlangde Begeisterung juist 'de grond in stampt'. Het publiek viel haar met een luid applaus bij. De toon was gezet. Maar Rutte toonde zich een ervaren debater en wachtte geduldig tot het applaus was verstomd. Na zijn eerdere debatten met studenten aan andere universiteiten wist hij wat hij kon verwachten, en hij had zijn weerwoord paraat.
Ook de rest van het debat bleef de toon scherp. Rutte's opponenten toonden zich goed op de hoogte en gevat, maar konden het hem desondanks niet echt moeilijk maken. Rutte bleef bij zijn standpunt dat studenten zich ook met anderhalf jaar uitloop voldoende kunnen ontwikkelen. Al liet hij wel doorschemeren dat er voor studenten die naast hun studie veel bestuurswerk doen, mogelijk toch een uitzondering wordt gemaakt. 'Voor de specifieke groep van de heren met het vestje, komt er tijdens de bespreking met het parlement misschien nog een regeling', reageerde Rutte verwijzend naar de kleding van de vraagsteller.
Dat de sfeer goed bleef was mede te danken aan de ontspannen houding van Rutte. Die bleef na afloop zelfs nog ruim een uur hangen om onder het genot van een biertje verder te praten met studenten. Het charmeoffensief van Rutte sloeg beter aan dan zijn argumenten, want na afloop was er geen student die ook maar iets voelde voor zijn plannen. Maar Rutte heeft met zijn bezoek wel Begeisterung naar Wageningen gebracht, getuige de volgepakte collegezaal en het intense debat. En al heeft hij dan geen medestanders gekregen, hij heeft zeker een paar fans. ‘Het is een leuke vent, maar ik ben het niet met hem eens', concludeerde een studente. / JH