Nieuws - 1 januari 1970

'Het blijft buffelen'

Directeur dr Kees de Gooijer heeft geen makkelijke oplossingen voor de problemen van het instituut Agrotechnology & Food Innovations. Het voorstel om nauw te gaan samenwerken met de universiteit moet vooral op lange termijn soelaas bieden. 'Ik kan niet zeggen hoeveel de samenwerking in harde euro's gaat opleveren. Ieder bedrag is een slag in de lucht.'

De reden voor dit voorstel tot samenwerken zijn financiële moeilijkheden bij het instituut A&F. In de nota wordt nauwelijks iets gezegd over geld. Lost dit voorstel de problemen wel op?

'Wij kijken naar de korte en de lange termijn. Voor de korte termijn hebben we geen instantoplossingen. We hebben geen gouden kogel die in een keer alle problemen de wereld uitschiet. Het blijft buffelen. Natuurlijk werken we nog wel aan een financiële paragraaf. Bedenk wel dat dit een tussenstap is. Dit is een eerste uitwerking van de contourennota van de raad van bestuur.
Maar we denken wel dat we met dit voorstel op langere termijn een betere positie krijgen. Een paar weken geleden stond in Wb een verhaal met de analyse van buitenstaanders. Daarin werd gezegd dat wij zo druk zijn met het binnenhalen van kortlopende opdrachten, dat we te weinig tijd overhouden voor het onderzoek dat je op langere termijn nodig hebt. Daar zijn wij het mee eens. Door een nauwe aansluiting te zoeken met de universiteit krijgen we die mogelijkheid wel. Daar zijn ze juist bezig met dat vernieuwende onderzoek voor de lange termijn, waar we bij A&F de afgelopen jaren te weinig aan toekwamen.
Door meer samen op te trekken krijgen we ook grotere groepen, waarbinnen de opgebouwde expertise beter behouden blijft. Bij de universiteit hebben veel groepen een hele kleine vaste staf en heel veel aio's. In die situatie is het moeilijk om de ervaring van de ene aio door te geven aan de ander. En dan bedoel ik niet alleen de wetenschappelijke gegevens, maar vooral de praktische weetjes als 'je moet die knop helemaal naar links draaien, als je dat wilt bereiken'. Als je de begeleiding van de aio's spreidt over meerdere mensen heb je meer 'meisters', die dat soort kennis doorgeven.
Ik kan niet zeggen hoeveel de samenwerking in harde euro's gaat opleveren. Ieder bedrag is een slag in de lucht. Uiteindelijk moet dit plan ertoe leiden dat we betere kwaliteit gaan leveren aan onze klanten. Maar het blijft voorlopig hard werken. Ken je die act met de schoteltjes op de bamboestokjes? Zo voel ik het vaak. We zullen ook in de toekomst hard moeten werken om alle bordjes in de lucht te houden.'

Wat gaan de hoogleraren precies doen, begrijp ik het goed dat ze allemaal een dag per week gaan werken bij het instituut?

'Dat staat er als voorbeeld. Drie uur en elf minuten kan ook. Wat wij minimaal willen is het commitment van de hoogleraar om mee te denken over de strategische koers van een themagroep van het instituut. En die bereidheid is er, hebben we gemerkt.
De hoogleraar wordt meer dan zomaar een adviseur. Adviseren vind ik te weinig, leidinggeven te veel. Het zal daar ergens tussen liggen.
Een hoogleraar neemt naast zijn expertise een netwerk mee, maar wellicht ook mogelijkheden voor contrafinanciering. Denk bijvoorbeeld aan een postdoc die betaald door NWO onderzoek doet bij een leerstoelgroep. Het zou best kunnen dat we dat werk kunnen gebruiken als contrafinanciering in een subsididieaanvraag bij de EU.'
Voor een hoogleraar moet het ook winst opleveren. Denk aan onderzoeksresultaten die bij A&F wel eens blijven liggen, maar die wel te verwerken zijn in een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift. Je kunt ook denken aan medewerkers van A&F die als gastdocent meewerken in het onderwijs.'

Wat als de leiding van de business unit niets ziet in de adviezen van de betrokken hoogleraar?

'Onze bedoeling is natuurlijk niet dat ze ruzie gaan maken. Maar als ze echt met bebloede koppen tegenover elkaar komen te staan, is er wel iemand te vinden die de knoop wil doorhakken lijkt me. Bij het zoeken naar partners zullen we letten op de chemie tussen de betrokkenen. Als een hoogleraar echt niet door een deur kan met een programmaleider is er vast iemand anders te vinden die de kar kan trekken.'

Was het opheffen van het instituut A&F nodig voor dit plan?

'Ach, er zijn vast nog driehonderd oplossingen te verzinnen. De raad van bestuur heeft deze richting gekozen en wij werken dat uit. Een groot voordeel van een nieuwe start is dat we de mogelijkheid krijgen om van onze schulden af te komen. Door de verliezen hebben we een negatief eigen vermogen opgebouwd waarover we rente betalen. De raad van bestuur is bereid mee te denken over een oplossing van dat probleem.'

De toekomst van de business unit Food Quality is nog niet duidelijk. Een deel van die eenheid zou naar een andere partner gaan. Kunt u al meer vertellen?

'Nee, de gesprekken zijn nog niet afgerond. Ik hoop dat de medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, want dit is een vervelende situatie, maar meer kan ik niet zeggen.'

Korné Versluis