Organisatie - 22 mei 2008

Het allerfijnste

Wat vindt u, lezer, nou het allerfijnste om te doen? Roept u maar.
‘Visitatierapporten schrijven.’ Nee, er wordt u gevraagd wat u fíjn vindt.
‘De Resource lezen.’ Dank u. Beter. Maar is er echt niets fijners?
‘Eten en drinken.’ Oké. Maar over deze takken van sport verschillen de meningen, en bovendien bederven wij Wageningers zelf het plezier een beetje door al dat onderzoek dat aantoont hoe slecht voedingsmiddelen voor ons zijn door onze eigen schuld.
‘Koffie drinken met mijn collega’s.’ Laat Aalt het maar niet horen.
‘Roddelen.’ Now we’re talking! Roddelen is natuurlijk ook het geheim van de betere koffiepauze, en van de Resource, en zelfs van visitaties. Ik maak me sterk dat er weinig mensen zijn voor wie, als ze eerlijk zijn, roddelen niet één van de allerfijnste dingen is.
Waarom eigenlijk? Wat is toch dat bijzondere genoegen aan het delen van geheimen over mensen die er niet bij zijn? Nou ja, om te beginnen word je er niet dik of dronken van, in tegenstelling tot eten of drinken. Dan is er de mogelijkheid om iemand op wie je eigenlijk met zijn allen jaloers bent eens lekker op zijn plek te zetten. En er is de glorie van het opdissen van een verhaal dat jij als enige kent, en waarbij iedereen aan je lippen hangt. Tenslotte is er de pikante smaak van verdorven details waar je al roddelend lekker over kunt praten terwijl je zelf buiten schot blijft.
Maar roddelaars, wees getroost: jullie doen belangrijk werk voor de gemeenschap. Het gaat er om, de reputatie van je stamgenoten met elkaar te bespreken waar ze niet bij zijn zodat je de onderlinge verhoudingen kunt afstemmen. Reputatie-informatie is wezenlijk, en roddelen is het meest gebruikte mechanisme daartoe.
Wat zei u? Is uw allerfijnste ding er niet bij? Gewoon even aan mij doorgeven, dan bespreek ik dat de volgende keer.