Nieuws - 1 januari 1970

Het Nederlands Antarctisch Programma

Het Nederlands Antarctisch Programma

Het Nederlands Antarctisch Programma

Om stemrecht te verwerven over de toekomst van Antarctica, doet Nederland binnen het Nederlands Antarctisch Programma langetermijnonderzoek. Het programma omvat vijf onderzoeksthema's: geologie, klimaat, ecologie, oceanografie en menswetenschappen. Het geologisch onderzoek richt zich op de mineralen die Antarctica rijk is, terwijl het klimaat- en het oceanografieonderzoek zich vooral toespitsen op het broeikaseffect. Onderzoekers proberen bijvoorbeeld te achterhalen hoe de opname van sporenelementen door plankton de binding van koolstofdioxide door het plantje beïnvloedt

Het ecologisch onderzoek van Van Franeker draagt ook bij aan het onderzoek naar het broeikaseffect. Hij onderzoekt de rol van zeevogels en zeezoogdieren in de totale koolstofdioxideketen

De menswetenschappers binnen het programma houden zich vooral bezig met juridische zaken rond de uitvoering van het milieuprotocol dat de internationale gemeenschap in het begin van de jaren negentig opstelde. Daarnaast is er een groep die oude kaarten en logboeken van walvisvaarders bestudeert. Met deze gegevens proberen wetenschappers te achterhalen hoe de bedekking van de Zuidelijke Oceaan met ijs is verlopen

De financiers van het programma zijn het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu; het ministerie van Verkeer en Waterstaat; het ministerie van Buitenlandse Zaken; de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij (LNV)

LNV is een belangrijke geldschieter voor het onderzoek van Van Franeker, maar juist dit ministerie heeft te kennen gegeven dat het zijn financiering op termijn wil verminderen. Een slecht signaal, vindt Raymond Schorno van NWO. Destijds is een minimum aan geld vastgesteld voor onderzoek dat nodig is om stemrecht te verwerven over Antartica. Als LNV zijn financiering afbouwt, komt het beschikbare geld voor het Nederlands Antarctisch Programma onder dat vastgestelde minimum. Bovendien gaan andere ministeries misschien ook overwegen hun subsidie aan het programma te verminderen. Dan komt het stemrecht over Antartica in gevaar. E.R