Nieuws - 24 oktober 2002

Het Debat: VSNU steunt studentenmanifestatie

Het Debat: VSNU steunt studentenmanifestatie

'12 november, op welke dag valt dat?'

'Platform 12 november' organiseert een landelijke staking en manifestatie in Den Haag om de politiek duidelijk maken dat studenten het niet eens zijn met de onderwijsplannen van het demissionaire kabinet.

De VSNU steunt de actie. Ook het Wageningse College van Bestuur heeft zich solidair verklaard en wil misschien zelfs bussen inzetten om de studenten in Den Haag te krijgen.

Hoe staat het met de actiebereidheid van studerend Nederland? Actie voeren met toestemming van de universiteit en onder het wakend oog van de VSNU?

Sander van der Ploeg, mede-oprichter Platform 12 November:

"We gaan voor vreedzame acties en een demonstratie waar iedereen blij en vrolijk van wordt. Het is niet de bedoeling dat we op 12 november mensen gaan dwarsbomen, daar bereik je niks mee. We willen zoveel mogelijk ludieke dingen doen.

Om politieke redenen wilde ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) ons manifest niet tekenen. Ze gaan wel naar de manifestatie. De LSVb (Landelijke Studentenvakbond) en ISO hebben samen een intentieverklaring geschreven. Daarin staat dat ze ervoor zorg dragen dat het een goede, vredelievende demonstratie wordt."

In het U-blad, het universiteitsblad van de Universiteit Utrecht (UU), van 17 oktober:

'De VSNU eiste in een overleg woensdagochtend dat de beide studentenbonden ISO en LSVb zich volledig committeren. Daarmee moet worden uitgesloten dat de universiteiten het mikpunt worden van negatieve publiciteit wanneer de acties uit de hand lopen.

Woensdag werd daarom besloten dat beide studentenbonden een gezamenlijke tekst opstellen. De VSNU zegt toe de verschillende colleges van bestuur op te roepen soortgelijke maatregelen als de UU te treffen, wanneer deze tekst op haar goedkeuring kan rekenen. Een onderwijsstaking wordt ook door de VSNU uitgesloten.'

Simon Vink, oud-actievoerder, nu woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wageningen UR:

"Ik zou persoonlijk geen actie voeren wanneer de VSNU ergens al werk van maakt. Het lijkt me dat studentenacties op dat moment niet meer nodig zijn.

De universiteit begrijpt dat studenten bezorgd zijn over de financi?le situatie. Of dit het moment is dat er actie gevoerd moet worden vanuit de Wageningse positie is de vraag. Overall vallen de bezuinigingen voor Wageningen Universiteit behoorlijk mee. Ik zou zeggen: houd je kruit droog."

Rector prof. Bert Speelman van Wageningen Universiteit:

"Wij ondersteunen de actie van harte. Ik ben er principieel op tegen dat we nog meer naar een marktwerking moeten. Dat trekken we gewoon niet.

De WSO vroeg of wij ook medewerkers de mogelijkheid willen bieden te gaan demonstreren. Persoonlijk lijkt me dat te ver gaan. Wij kunnen andere kanalen gebruiken.

Ik hoop dat veel studenten zullen gaan demonstreren, maar ik hoop ook dat het niet in een ordinaire vechtpartij uitmondt."

Lieselotte Heederik, voorzitster Wageningse Studentenorganisatie WSO:

"Wij zijn tegen de algemene onderwijsplannen. Daar heeft de universiteit ook last van, het zou stom zijn als het bestuur daar niet achter zou staan.

Er is wel actiebereidheid onder studenten, maar misschien dat het zich tegenwoordig beperkt tot een meer selecte groep. Wanneer het onderwerp abstract is of vooral draait om principes is het lastig om studenten op de been te krijgen, mensen voelen zich dan niet direct persoonlijk geraakt. Maar zodra ze het in hun eigen portemonnee voelen willen ze wel demonstreren.

Bij de actielunch voor 12 november waren al 20 mensen aanwezig die in het actiecomit? wilden. Ik verwacht 12 november veel animo.

Woensdag is de opening van de Boxershortspelen. We gaan tot 12 november drie dagen per week in boxershort sporten op het Binnenhof om de politieke partijen duidelijk te maken dat de studenten in de kou komen te staan."

Femke Dijk, studente Bos- en Natuurbeheer:

"Ik heb niet directe plannen voor 12 november. Ik weet niet eens op wat voor dag het valt. Of dat uitmaakt? Ja, ik vind van wel, als het bijvoorbeeld op een maandag valt is het net na het weekend, dat is wel handig.

Ik ga dan wel alleen staken, niet demonstreren. Ik weet eigenlijk niet precies waarom er gestaakt wordt. Het heeft waarschijnlijk met Den Haag te maken en geld enzo.

Volgens mij gaan veel studenten wel meedoen. Ik kreeg al emailtjes van vrienden die gaan staken."

In de UK, de universiteitskrant van de Rijksuniversiteit Groningen van 9 oktober:

'De Groninger Studentenbond (GSb) gaat zelf alleen studentvriendelijke acties opzetten en wil bijvoorbeeld niks weten van het 'platgooien van de universiteit', waar Platform 12 november mede toe oproept. GSb-voorzitter A. Besselink: "12 November valt in de tentamenweek en we weten nu al dat de universiteit studenten geen herkansing zal geven omdat ze gestaakt hebben op die dag. Het lijkt ons niet nuttig om een actie die in principe voor studenten is, studenten problemen te laten bezorgen."'

Rob Peeters, student Landinrichtingswetenschappen:

12 november? Nee, daar is mij nog niks over bekend. Ik weet niet of ik ga staken, daar kan ik op dit moment moeilijk iets over zeggen. Is het op een doordeweekse dag?

Misschien dat ik alleen ga staken, niet echt actievoeren. Oh, is er een demonstratie. Ja, daar zou ik denk ik wel aan meedoen. Ik ga niet in mijn eentje thuis zitten ofzo."

Tosca Ploegaart, studente Dierwetenschappen:

"Ik denk niet dat ik ga staken op 12 november. Ik ben niet zo stakerig. Als ik heel eerlijk ben heb ik me er ook niet echt in verdiept. Ik ben nu druk met andere zaken.

Ik denk dat een demonstratie wel effect kan hebben, als je met praten niks meer kan bereiken. Ja, ik vind het wel belangrijk dat studenten zich laten horen. Als er geen andere mogelijkheid is, vind ik staken of demonstreren wel ok?."

Leonie Mossink

Tekening: Henk van Ruitenbeek

Streamers:

"We willen zoveel mogelijk ludieke dingen doen"

"Ik zou zeggen: houd je kruit droog"