Nieuws - 13 september 2001

Het Debat: Opvolger van Veerman

Het Debat: Opvolger van Veerman

'Het zou heel goed zijn als we een vrouw krijgen'

Prof. dr. Cees Veerman verlaat Wageningen UR. De opvolger schijnt in het roddelcircuit zelfs al bekend te zijn, maar Wb vindt dat te prematuur. Eerst moet het personeel zijn stem laten horen. Welke persoonlijkheid willen medewerkers van Wageningen UR na de flamboyante, daadkrachtige Veerman aan het roer zien in het hoofdgebouw? Bram Peper is een veelgenoemde naam in het roddelcircuit, maar ook de geharde types uit het bedrijfsleven zijn populair, of een vrouw. Wat voor een persoon moet de opvolger van Veerman zijn? Een belronde door heel Wageningen UR.

Wilma Wessels, secretaresse van Veerman: "Aan die ronde doe ik niet mee. Daarvoor zit ik in een te speciale positie. Succes met uw artikel."

Frank Wijnands, landbouwonderzoeker Praktijkonderzoek Plant en Omgeving: "Moet ik daar een mening over hebben? Je leest het en je hebt het er over in de wandelgangen, maar verder heb ik er nog niet echt over nagedacht. Wageningen UR is een eigenaardig bedrijf. Je hebt een schaap met vijf poten nodig om al die verschillende markten die we bedienen te bewerken. Een man of vrouw die goede contacten onderhoudt met de politiek en het beleid, maar die daarnaast voldoende feeling heeft met andere opdrachtgevers, die verder kijk dan LNV alleen. Het moet een team builder zijn. Want er moet nog steeds veel gebouwd worden. Het moet vooral een goede manager zijn, maar hij moet ook oog hebben voor visievorming en openbaar debat, want daar moet Wageningen UR een prominente invloed krijgen. Nou, ik heb nou toch niets bijzonders gezegd?"

Nynke Post Uiterweer, voorzitter Wageningse Studenten Organisatie: "We hebben een heel lijstje. Hij of zij moet een duidelijke visie hebben die consistent is en dat ook een tijdje blijft. Het liefst een ethisch verantwoorde visie, waarin niet alleen oog is voor commerci?le belangen, maar ook voor die van de maatschappij in het algemeen. Het zou leuk zijn als het een vrouw is, want vrouwen schijnen betere managers te zijn met meer oog voor het personeel. De opvolger moet er voor waken dat onderwijs en onderzoek niet commercieel worden. De universiteit mag niet de afgeleide worden van commerci?le grillen, maar een kennispaleis. Daarom moeten er goede contacten zijn met Den Haag. En Veerman was soms zelfs niet aanwezig bij vergaderingen van de VSNU. Dat kan een collegevoorzitter niet maken. Verder zal een goede collegevoorzitter rekening moeten houden met alle medezeggenschapsorganen aan de universiteit. Ik denk dat het voor de sfeer in Wageningen heel belangrijk is dat medewerkers en studenten het idee hebben dat er naar ze geluisterd wordt"

Dr. Kees de Hoog, docent Gezinssociologie: "Geen Peper. Geen gedropte bestuurders, maar liever iemand die de universitaire cultuur goed kent en beheerst. Geen politicus en ook geen mannetjesmakers die bij de KPN hebben gewerkt, maar mensen die minder gallery play hebben, die niet zo bezig zijn met ereprofessoraten en supermasters. Een nuchter iemand met een goed hart voor de universiteit. Het zou heel goed zijn als we een vrouw krijgen, een wijze vrouw met veel kennis van de universitaire cultuur. Bij de opening van het academisch jaar was het dit jaar ook weer zo'n macho-gebeuren, allemaal grijze mannen. Die mevrouw Wolters van de KNAW zou een goede zijn. Maar niet van die gekke toestanden."

Ria van Maurik, koffiejuffrouw op het bestuurscentrum: "Veerman? Die is niet op te volgen! Ik heb er al zoveel gehad, maar dat was ook een heel andere tijd, toen hadden we studenten bij de vleet. Veerman heeft het niet makkelijk gehad, hoor. Hij heeft moeilijke beslissingen moeten nemen, en dat maakte hem niet populair. Maar ik zou het niet weten wie hem op moest volgen. Geen Brammetje Peper. Vanuit de politiek heb ik ze niet zo hoog. En dat hele zakelijke, ik denk dat dat hier niet lukt. Als me nog een naam te binnen schiet, bel ik je nog wel."

Dr. ir. Peter Zock, onderzoeker bij leerstoelgroep Humane voeding en epidemiologie: "Het hoofdgebouw is het hoofdgebouw. Waar ik de grootste moeite mee heb, is dat de universiteit zo'n log, bureaucratisch orgaan is. Maar iemand uit het bedrijfsleven gaat me te ver. Met de fusie met DLO zijn we toch al sterk gericht op winst. Het moet iemand zijn die weet wat onderzoekers doen, wat toponderzoekers doen, die gaat voor de wetenschap en niet voor winst of bedrijf. Alsjeblieft geen pure reorganisator. Anders glijden we helemaal af tot een contractresearchbureau."

Drs. Mardik Leopold, onderzoeker Alterra Texel:

"Ja, dat jullie van Wb dat niet eerder wisten. Het stond in Alterratief. Leuk dat zo'n roddel waar blijkt te zijn, maar verder heb ik er geen mening over. Wageningen! Weet je wel hoe ver dat is van hieraf. Het is hetzelfde als dat de directeur van de Nederlandse Bank zou opstappen. 'Aaaardige man, bekwaaame man', om met Wim Kan te spreken. Maar ik zit op hete kolen, ik ga straks naar Denemarken en moet nog een speech voorbereiden."

Martin Woestenburg

Tekening Henk van Ruitenbeek

'Moet ik daar een mening over hebben?'

'Alsjeblieft geen pure reorganisator. Anders glijden we helemaal af tot een contractresearchbureau.'

'Veerman? Die is niet op te volgen!'