Nieuws - 14 februari 2002

Het Debat: Nieuwe koers

Het Debat: Nieuwe koers

'Minder aandacht voor techniek lijkt me een slechte zaak'

Meer aandacht voor mensen, minder voor techniek. Volgens het nieuwe strategisch plan voor Wageningen UR moeten onze onderzoekers meer kijken naar wat er in de samenleving leeft en minder naar moleculen. Minder b?ta, meer gamma. Toch adviseren economen organisaties altijd zich vooral te richten op hun 'core business', te doen waar ze goed in zijn en de rest alsjeblieft over te laten aan anderen. Gooit Wageningen zijn eigen glazen in?

Dr. Tim Grotenhuis, sectie Milieutechnologie. "Alweer een koerswijziging? Da's nieuw. Ik kan er inhoudelijk niet op reageren. Ik zou er eerst wat meer over moeten weten. Maar ik word er wel een beetje moe van. Waarom worden de plannen die er nu liggen niet eerst uitgevoerd? Als dat achter de rug is, kunnen we weer verder kijken. Het is prima om van tijd tot tijd van koers te veranderen, hoor. De samenleving verandert tenslotte, en daar moet je op inspelen. Maar al die veranderingen op elkaar zijn niet goed voor Wageningen. Ze kweken onrust in de organisatie en zijn slecht voor ons imago. Straks weet niemand meer waar Wageningen voor staat."

Dr Eldert van Henten, onderzoeksinstituut IMAG: "Ook technici zijn natuurlijk bezig in een maatschappelijke context. Als de samenleving je producten niet accepteert, dan ben je nergens. Als de koerswijziging betekent dat er bovenin de organisaties mensen meer alert voor dat soort signalen worden, en duidelijk aangeven wat dat voor techneuten betekent, dan is dat prima. Maar techneuten zijn geen maatschappijwetenschappers. Ze zijn bezig met hun vak, en je kunt niet van ze verwachten dat ze voortdurend bezig zijn met alle maatschappelijke implicaties van hun werk. Dat is het werk van een socioloog, niet van een techneut. Ik hoor wel eens geluiden in de trant van: Wageningen moet zeventig procent gamma worden. Dat gebeurt niet, mag ik hopen. Techniek is een belangrijke kernactiviteit van Wageningen. Als je dat gaat afbreken, gooi je de essentie van Wageningen weg."

Prof. Gerard Fleer, leerstoelgroep Fysische Chemie en Kollo?dkunde. "Ik persoonlijk heb niet zo'n behoefte aan debatten over missies. Ik ben een chemicus en ik doe gewoon mijn werk. Binnen de missie, ja, natuurlijk, maar ik voel me niet geroepen om te gaan focusseren. Ik kan me trouwens wel voorstellen dat Wageningen zo'n koerswijziging maakt. Er zijn ongetwijfeld goede publicitaire redenen voor. Je komt weer eens in de pers. Goed voor de studentenwerving."

Prof. Tiny van Boekel, leerstoelgroep Productontwerpen en Kwaliteitskunde: "Meer aandacht voor mens en maatschappij vind ik prima. Meer samenwerking met de gammawetenschappers, uitstekend. Je maakt technologie uiteindelijk voor de samenleving, en als je meer weet over wat de samenleving wil, dan kom je tot betere resultaten. Maar minder aandacht voor techniek, dat lijkt me een slechte zaak. Het kan ook niet. Niet op mijn gebied, de levensmiddelentechnologie. Als je de samenleving het voedsel wilt geven dat de samenleving wil, dan heb je juist meer technologie nodig. Niet minder."

Dr Harry Bremmers, leerstoelgroep Bedrijfskunde: "Ik ben het volledig eens met de koerswijziging. Voor de universiteit zou het zonder meer goed zijn. Zwaar technologische opleidingen schrikken studenten af. Opleidingen met betrekking tot technologie, maar dan vanuit insteken als management, maatschappelijke en bedrijfskundige problemen, die zouden beslist studenten trekken. Het technisch-agrarische imago van Wageningen doet de universiteit geen goed. Nee, ik ben niet zo bang dat Wageningen gaat weggooien wat Wageningen bijzonder maakt. Als er voor dat bijzonder-Wageningse geen markt is, dan moet de wal het schip keren. Dan moeten we iets nieuws proberen. Een andere core business zoeken. Ik zie de insteken 'techniek' en 'maatschappij' trouwens niet als strijdig. Ze vullen elkaar juist aan. Er zitten aan techniek toch ook veel maatschappelijke kanten? Als de maatschappij een techniek niet accepteert, dan ben je als technicus toch nergens?"

Prof. Remko Boom, sectie Proceskunde: "Schoenmaker, blijf bij je leest. Zo zeg je dat. Wageningen heeft op technologisch gebied een aantal sterke punten in huis, en die moet Wageningen niet gaan weggooien. Tot de core business van Wageningen hoort bijvoorbeeld de kennis over levensmiddelentechnologie. Op dat gebied heeft Wageningen een uitstekende positie opgebouwd. Onze technologie is letterlijk wereldberoemd en mag niet sneuvelen door een verandering van richting. Wageningen moet ook niet vergeten dat de andere technische universiteiten in Nederland ons nauwgezet in de gaten houden. Ze zouden graag meer willen doen op het gebied van biotechnologie en levensmiddelentechnologie, omdat ze begrijpen dat op die gebieden interessante dingen gebeuren. Als Wageningen zijn zwaartepunten gaat verleggen, is Wageningen zijn positie binnen de kortste keren aan de andere universiteiten kwijt."

Dr Henk de Haan, leerstoelgroep Rurale Sociologie: "Als vertegenwoordiger van een sociaal-wetenschappelijk vakgebied zou ik nu een mooi verhaal kunnen afsteken over 'wat de maatschappij vraagt'. Maar daar wacht ik nog maar even mee totdat ik de stukken heb gelezen. Is dit bedoeld om meer onderzoeksgelden aan te trekken? Of om de toeloop van studenten te vergroten? En, als het dan inderdaad om de studenten gaat, zijn er inderdaad zoveel vwo-studenten die op een nieuwe Wageningse gamma-opleiding zitten te wachten? Wij hebben sinds een paar jaar twee nieuwe maatschappelijke opleidingen, Internationale Ontwikkelingsstudies en Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen. Dat loopt geen storm."

Willem Koert

Tekening Henk van Ruitenbeek

'Als je de samenleving wilt geven wat de samenleving wil, dan heb je juist meer technologie nodig, niet minder'

'Zwaar technologische opleidingen schrikken studenten af'