Nieuws - 10 januari 2002

Het Debat: De nieuwe voorzitter

Het Debat: De nieuwe voorzitter

Aalt Dijkhuizen: nuchterheid, ambitie en een neus voor zaken

Aalt Dijkhuizen wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. Dijkhuizen, nu nog topman bij Nutreco, is een oude bekende. Hij was tot een paar jaar geleden bijzonder hoogleraar economie van de dierziekten in Wageningen. Wb vroeg bekenden van Dijkhuizen of Wageningen UR blij moet zijn met de nieuwe bestuursvoorzitter.

Prof. Mart de Jong, onderzoeker ID-Lelystad en hoogleraar quantitatieve en veterinaire epidemiologie: "Dijkhuizen is iemand waarmee het goed samenwerken is. Bijvoeglijke naamwoorden die in me opkomen? Doelgericht, enthousiast en vooral ambitieus. Hij weet zijn ambities op een prettige manier te verwezenlijken, zonder andere mensen onnodig voor het hoofd te stoten.

Ik denk dat het goed is dat we een voorzitter hebben uit de onderzoekswereld. Dat geeft toch een autoriteit die een buitenstaander niet snel zal verwerven. Dijkhuizen is goed in het onderhouden van netwerken. Hij wist als onderzoeker goed te identificeren welke maatschappelijke vragen er speelden. Als onderzoeker had hij een niche gevonden die nog niet was ingevuld. Toen hij kwam, gebeurde er wereldwijd nauwelijks onderzoek naar de economische gevolgen van dierziekten. Hij is in dat gat gesprongen. Ik vind hem dus een hele goede keuze als bestuursvoorzitter, al had ik er geen moment bij stilgestaan dat hij het zou worden.

Of Dijkhuizen de dingen anders aan zal pakken dan Veerman? Veerman zei pas dat hij niet de baas had willen zijn, toch? Ik denk dat Aalt w?l de baas durft te zijn. Hij neemt graag verantwoordelijkheid. Of de medewerkers en studenten daar veel van zullen merken, is de vraag. Ik geloof niet dat die zoveel te maken hebben met die toplaag. Dat is meer het terrein van instituuts- en departementsdirecteuren."

Dr Piet de Visser, voormalig departementsdirecteur Maatschappijwetenschappen: "Het was verrassend, maar ik ben er wel blij mee. Hij was een prima hoogleraar en een goede manager. Hij kent bovendien de universiteit, de landbouw en de agribusiness goed, dus alles bij elkaar een logische keuze.

Hij had hier eigenlijk niet eens een eigen vakgroep, maar was hoogleraar voor ??n dag in de week. Toch had hij toen hij weg ging een man of twintig personeel. Hij had de tijd ook mee, met zijn onderzoek naar dierziektes, maar hij wist de belangrijke mensen ook goed te vinden. Hij had er een neus voor. Ik ken hem als een plezierige, open, hardwerkende man. Hij is nogal direct. Het was iemand waar je altijd bij naar binnen kunt lopen, maar hij kan ook een keihard manager zijn. Als het nodig is, kan hij fors ingrijpen."

Dr Klaas Frankena, onderzoeker van de groep Quantitatieve en veterinaire epidemiologie: "Het is een man die heel nuchter met beide benen op de grond staat. Hij is heel scherp, en hij kan een helder verhaal houden, ook voor boeren bijvoorbeeld. Hij weet helder te maken waar de kern zit, en zegt nuchter waar het op staat. Ik was dus wel aangenaam verrast toen ik hoorde dat hij de nieuwe voorzitter is geworden.

Dijkhuizen heeft een nuchtere kijk op de landbouw. Hij is iemand die gelooft in schaalvergroting. Hij ziet biologische landbouw als een niche-markt. Dat zal nooit groter worden dan vijf procent van de markt, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hij loopt dus niet zomaar achter de mode aan.

Dijkhuizen was erg succesvol in zijn periode in Wageningen. Je merkt wel dat de groep die hij heeft achtergelaten moeilijk op de Aalt-manier in de benen te houden is. Hij had heel veel aio's, maar de groep was qua staf onderbemenst. Wij kijken daar als samenwerkingspartner wel met enige zorg naar. Er is nooit een echte opvolger voor Aalt gevonden en het lukt ook niet om pure economen te krijgen voor het onderzoek. Dat is voor ons wel zorgelijk, want de combinatie van epidemiologie met economie maakte de samenwerking juist sterk."

Prof. Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie: "Ik heb geen tijd gehad om er diep over na te denken, maar schrijf maar op dat hij mij een prima keuze lijkt. Ja, wij hadden wel eens verschillen van inzicht, maar dat hoort bij de wetenschap."

Prof. Arie Oskam, hoogleraar agrarische economie en plattelandsbeleid: "Ik ken Dijkhuizen als een gedreven, inventief onderzoeker met een grote geldingsdrang. Hij heeft veel ervaring zowel in de universitaire wereld als in de agribusiness. Hij is communicatief sterk, hij weet zijn zaken goed voor het voetlicht te krijgen. Bovendien heeft hij laten zien dat hij een goede neus heeft voor de combinatie van markt en onderzoek.

Ook ik ben dus blij met zijn benoeming. Al had ik wel liever een raad van bestuur gezien met een breder profiel. Nu leunt het wel erg zwaar op de primaire productie en de landbouw. Ik denk dat een bredere samenstelling waarin ook andere aspecten van Wageningen UR naar voren zouden komen zoals voeding, natuur en gezondheid beter was geweest.

Ik schat in dat de managementstijl van Dijkhuizen gedetailleerder is dan die van Veerman. Dat zal wellicht nog moeilijk worden voor Dijkhuizen, omdat je je op zijn nieuwe positie onmogelijk met alle details kunt bezighouden. Ik vind dat Veerman een goede invloed heeft gehad op de vorming van Wageningen UR, vooral in zijn eerste jaren. Maar het is nu tijd voor iemand die meer betrokken is bij de organisatie en dat ook uitstraalt. Dat laatste miste Veerman, van Dijkhuizen verwacht ik dat hij dat w?l zal kunnen."

Korn? Versluis

'Bijvoeglijke naamwoorden die in me opkomen? Doelgericht, enthousiast en vooral ambitieus'

'Het was iemand waar je altijd bij naar binnen kunt lopen, maar hij kan ook een keihard manager zijn'

'Nu leunt de raad van bestuur wel erg zwaar op de primaire productie en de landbouw'