Nieuws - 23 mei 2002

Het Debat: Actief naast je studie

Het Debat: Actief naast je studie

'Hetzelfde werk moet gebeuren met minder mensen'

Vorige week organiseerde de WSO de Wekweek. Tijdens deze week wilde ze niet-actieve studenten wakker schudden. Is het wel waar, dat de huidige studenten niet actief zijn naast hun studie? En zo ja, welke organisaties lijden onder de niet-actieve student en welke verenigingen draaien toch door?

Joukje Siebenga, voorzitter van studentenroeivereniging Argo: "In tien jaar tijd hebben we ons ledenaantal met de helft zien afnemen. Dat ligt niet alleen aan de studiedruk of het teruglopend aantal Wageningse studenten. Ook de wisselende studieprogramma's geven problemen. Studenten die van het oude naar het nieuwe programma gaan, kunnen er niet een tijdje tussenuit. Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om commissies rond te krijgen. Binnen studentenverenigingen zie je heel duidelijk dat het activiteitenniveau gelijk blijft. Dus hetzelfde werk als tien jaar geleden wordt verzet door minder mensen. Het wordt steeds belangrijker om leden te werven.

Wij zijn niet de enigen die altijd meer mensen kunnen gebruiken. Er zijn namelijk nog evenveel organisaties als tien jaar geleden. Uiteindelijk moeten we gewoon meer mensen enthousiast maken om hier te komen studeren."

Kirsten Huijps, secretaris van het Brabants Studenten Gilde: "Studenten zijn volgens mij best actief naast hun studie. Ik zit in het bestuur en doe er ook enkele commissies bij. Volgend jaar wil ik iets bij mijn studievereniging De Veetelers doen.

We hebben niet meegewerkt aan de Wekweek, want we zijn vrij klein. Met 55 leden zijn we de laatste jaren vrij constant gebleven.

In de Wekweek worden mensen benaderd die al studeren. Dat is volgens mij een groot voordeel. Tijdens de AID worden studenten over-ge?nformeerd. Nu kunnen zij een betere keuze maken. Als ouderejaars ben je ook al wat bekender in Wageningen dan tijdens die eerste week van je studie. Van mij mag de Wekweek er volgend jaar weer komen."

Gertrude Zeinstra, commissielid AID (Algemene Introductie Dagen): "Bij ons zie je die dalende trend ook wel, dat minder mensen zich aanmelden voor de commissie. We hebben zes commissieleden. Vier, vijf jaar geleden waren er nog sollicitatiegesprekken. Dan meldden tussen de acht en twaalf mensen zich aan en daaruit werden dan zes mensen gekozen. Gelukkig hebben we altijd genoeg mentoren. Daar hebben wel veel mensen belangstelling voor. Toch zou het op sommige plekken nog wel actiever kunnen. Ik denk dat je goed moet aangeven dat het niet erg is om een jaar niet te studeren. Het is juist positief.

Ach, er is gewoon altijd een groepje actieve studenten en een groepje niet-actieve mensen. Als die laatste categorie actiever zou worden, zou dat toch ook leuk zijn."

Jaime Hoogesteeger van Dijk, WSO: "Ons idee is dat studenten steeds minder activiteiten naast hun studie doen. Zich minder ontplooien buiten hun studie. Wij hebben het gevoel dat vooral eerste- en tweedejaars minder lid worden van een organisatie. Dat is moeilijk voor de meeste organisaties die geen vaste leden hebben, die geen vaste groep zijn. Voor activiteiten die buiten een vereniging om worden georganiseerd zijn haast geen mensen te vinden. Bij de WSO zijn de werkgroepen onderwijs, ethici en de promo-werkgroepen onderbezet. Als er geen mensen zijn om iets te doen, dan gebeurt het niet. Er is blijkbaar geen behoefte aan. Bij een vereniging verzet je meestal werk voor je medeleden en om de vereniging in stand te houden. De WSO is hoogdrempeliger. Je bent met onderwijs en de universiteit bezig. Ik heb het idee, dat het een paar jaar geleden veel bruisender was bij de WSO. Het bruist nog wel, maar we kunnen wat meer draagvlak gebruiken."

Ir Jan van Nieuwenhuize, studieco?rdinator Landinrichtingswetenschappen: "Bij de opleiding Landinrichting is best een grote groep studenten actief. Bij ons is het nooit een probleem om vrijwilligers te krijgen voor de voorlichting. Van eerstejaars tot mensen die met een afstudeervak bezig zijn, ze helpen mee. Wel zie je, dat steeds dezelfde studenten actief zijn. In het commissiewerk zie je ook steeds dezelfde gezichten. De mensen die hun nek uitsteken moeten op een actieve achterban en op een opvolger kunnen rekenen. Daarbij is er haast geen tijd en ruimte voor studenten om rond de tafel te gaan zitten. Sinds de hele hectiek rond de BaMa-structuur wordt er wat afvergaderd, maar dat gebeurt ad hoc. Echt gestructureerd vergaderen is er niet meer bij. Het moet tussen de bedrijven door."

Liesje Meijknecht, president studentenvereniging Ceres: "Ceres heeft al vijf jaar hetzelfde aantal aanmeldingen. Een man of zestig per jaar. Begin jaren negentig waren er meer leden, maar nu trekt de universiteit minder studenten. De verenigingen worden kleiner, waardoor minder mensen meer werk verzetten. Het gevolg is, dat je de vereniging moet reorganiseren. Kijken welke commissies je wel of niet in stand houdt. Ceres heeft ook meegedaan aan de Wekweek. Die is georganiseerd om niet-actieve studenten wakker te schudden. Als hierdoor mensen hun student-zijn anders gaan invullen, is dat goed. Begrijp me goed, niet elke student hoeft lid te worden van een organisatie of studentenvereniging, hoor. Het is alleen zonde als je het laat liggen, omdat je het niet wist."

Johan Bokdam, vice-voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond: "Studenten zijn nog steeds actief naast hun studie. Uit onderzoek over tijdsbesteding van studenten is gebleken dat ze gemiddeld drie ? vier uur per week aan vrijwilligerswerk besteden. Denk daarbij niet alleen aan besturen van studentenverenigingen, maar ook aan allerlei maatschappelijke organisaties. Zeker in Wageningen zijn studenten altijd actief geweest naast hun studie en dat zijn ze nog. De indruk die wij krijgen, is dat de Wageningse verenigingen het nog relatief makkelijk hebben. Tien jaar geleden waren studenten volgens mij niet actiever. We horen van mensen die toen studeerden dat iedereen zo actief was en aan demonstraties meedeed. Als je doorvraagt, was er net als nu een groep actief en veel studenten niet."

Monnique Haak

Tekening Henk van Ruitenbeek

'Het is niet erg om een jaar niet te studeren'

'In het commissiewerk zie je steeds dezelfde gezichten'