Nieuws - 1 januari 1970

Hervorming landbouwbeleid Europa voldoet niet aan eisen WTO

Hoewel Eurocommissaris Fischler vorige zomer beweerde dat de Europese Unie (EU) met de hervorming van het Europees landbouwbeleid voldeed aan de eisen van de Wereldhandelsorganisatie WTO, gaat de liberalisering lang niet zo ver als het voorstel van de WTO. Dat blijkt uit berekeningen van het LEI in opdracht van het Nederlandse landbouwministerie.

Veel kranten schreven afgelopen zomer de persberichten van de Europese Commissie over waarin stond dat de EU met de hervorming in het Luxemburg Akkoord voldaan heeft aan de door de WTO gevraagde liberalisering. Dat blijkt nu maar zeer ten dele het geval. Het LEI rekende de gevolgen van de hervorming door en vergeleek die met een doorrekening van de plannen die WTO-onderhandelaar Stuart Harbinson in het voorjaar voorlegde. De hervorming pakt, door prijssteun te vervangen door directe inkomenssteun, wel ten dele de interne steun aan. De landbouw wordt minder marktverstorend, want inkomenssteun beïnvloedt minder de keuzes van producenten dan prijssteun, legt dr Siemen van Berkum van het LEI uit. Maar de hervorming verlaagde niet de importtarieven. Daardoor blijft de importbescherming bestaan en is het voor landen buiten de EU, bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, nog steeds lastig toegang te krijgen tot de Europese markt. Het voorstel van Harbinson gaat verder. Daarin worden naast de interne markt ook de exportsubsidies en importtarieven aangepakt.
Het LEI rekende uit dat de landbouwhervorming, waartoe de EU afgelopen zomer heeft besloten, leidt tot lagere inkomens leidt voor boeren in 2012, maar het WTO-voorstel leidt tot een veel sterkere daling van inkomens. De EU-hervorming zorgt in Nederland voor een daling van twee procent, het WTO-voorstel tot min acht procent. In de EU leiden zijn die cijfers respectievelijk drie en tien procent. De toetreders in Oost-Europa krijgen te maken met dalingen van vijf (EU) en dertien (WTO) procent. |
J.T.